CO KAŻDY TERAPEUTA POWINIEN WIEDZIEĆ

O NIEPRAWIDŁOWO ROZWIJAJĄCEJ SIĘ OSOBOWOŚCI U NASTOLATKÓW?

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ocena: 4,6/5

"To wielki pożytek i przyjemność wysłuchać specjalisty o tak wielkiej wiedzy i doświadczeniu. Spotkanie bardzo inspirujące i motywujące do pracy."

Czas trwania: 2:57:42


Praktyczne szkolenie, na którym dowiesz się, jak rozpoznawać nieprawidłowo kształtującą się osobowość u młodzieży oraz jakie są skuteczne podejścia terapeutyczne w pracy z tą grupą osób.NA SZKOLENIU:

✔️ Dowiesz się, jak poprawnie diagnozować oraz jak dopasowywać kryteria diagnostyczne, aby odpowiadały realiom nieprawidłowo kształtującej się osobowości u nastolatka. Szczególną uwagę poświęcimy osobowości borderline.

✔️ Poznasz przykłady pracy klinicznej.

✔️ Dowiesz się, w jaki sposób planować terapię młodzieży z nieprawidłowo kształtującą się osobowością?

✔️ Poznasz diagnozę różnicową zaburzeń osobowości i schorzeń towarzyszących.

✔️ Poznasz skuteczne podejścia terapeutyczne w pracy z nieprawidłowo kształtującą się osobowością u nastolatków (ze szczególnym naciskiem na ZO Borderline).

✔️ Lepiej zrozumiesz, z jakiego względu diagnozuje się u nastolatków nieprawidłowo kształtującą się osobowość?

✔️ Posłuchasz, jak zmodyfikować kryteria diagnostyczne zaburzeń osobowości w celu poprawnej diagnozy zaburzenia u młodzieży.

✔️ Dowiesz się, jakie jest ryzyko suicydalne w grupie młodzieży z nieprawidłowo kształtującą się osobowością.


DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE?

➡️ Szkolenie skierowane jest do psychologów i terapeutów pracujących terapeutycznie z młodzieżą w okresie dorastania. Zapraszamy również psychologów i terapeutów pracujących z dorosłymi osobami z ZO, którzy chcą lepiej zrozumieć proces formowania się ZO u swoich pacjentów.

➡️ W szkoleniu możesz uczestniczyć też jako student psychologii lub osoba zainteresowana diagnozą i psychoterapią młodzieży z nieprawidłowo kształtującą się osobowością.

UWAGA: Dostęp do każdego wykupionego szkolenia jest aktywny przez 90 dni od daty zakupu.


Wszystkie szkolenia są certyfikowane i objęte patronatem merytorycznym
Szkoły Psychoterapii Dialog.

Sprawdź, jak otrzymać certyfikat potwierdzający wzięcie udziału w szkoleniu:

Kliknij tutaj

Recenzje Użytkowników:

dr hab. n. med. Maciej Pilecki


➡️ Specjalista psychiatra, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży.

➡️ Psychoterapeuta PTP, PTPP, EAP, superwizor PTP. Kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ CM, kierownik Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych Dzieci i Młodzieży SU w Krakowie.

➡️ W latach 2009-2011 kierownik Zespołu Leczenia Zaburzeń Odżywiania w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitalu Uniwersyteckim w Kingston w Kanadzie.

➡️ Autor kilkudziesięciu artykułów i prac naukowych z dzieciny psychiatrii, psychiatrii wieku rozwojowego, psychoterapii.