Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach platformy dialoteka.pl

§ 1 Informacje wstępne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://dialoteka.pl (dalej: Platforma)
 2. Korzystając z Platformy dialoteka.pl akceptujesz zasady Regulaminu, który dostępny jest pod adresem: https://dialoteka.pl/terms oraz polityki prywatności (https://dialoteka.pl/privacy).
 3. Właścicielem platformy dialoteka.pl jest: Szkoła Psychoterapii Dialog sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy pod numerem KRS: 0000061925, NIP:123-095-02-72, REGON: 017414889 adres e-mail szkolenia@dialoteka.pl (dalej: Usługodawca)
 4. Użytkownikiem jest każda osoba, odwiedzająca Platformę lub korzystająca z usług Platformy.
 5. Usługodawca zapewnia Użytkownikowi możliwość odpłatnego uzyskania dostępu do zawartości Platformy w postaci treści cyfrowych (dalej Szkolenie).
 6. Warunkiem zakupu Szkolenia i uzyskania dostępu do zawartości Platformy dialoteka.pl jest założenie przez Użytkownika indywidualnego Konta Użytkownika oraz akceptacja Regulaminu. Akceptacja przez Użytkownika postanowień Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem, zrozumiał jego treść oraz w pełni akceptuje jego postanowienia.
 7. Zarejestrowanymi Użytkownikami (posiadaczami indywidualnego konta użytkownika) mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 8. Z jednego indywidualnego konta użytkownika korzystać może jedna osoba fizyczna, zabronione jest przekazywanie danych do konta, udostępnianie dostępu do platformy innym osobom niż osoba, na której dane założone zostało konto - w przypadku udostępnienia platformy innym osobom konto użytkownika zostanie zablokowane na stałe bez możliwości odzyskania dostępu do wykupionych treści.
 9. Dostęp do indywidualnego konta Użytkownik uzyskuje poprzez ustanowienie indywidualnego loginu/adresu e-mail oraz hasła zabezpieczającego podczas rejestracji konta.
 10. Do korzystania z Platformy nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych. Wystarczające są: dostęp do Internetu; standardowy system operacyjny; standardowa przeglądarka internetowa; posiadanie aktywnego adresu e-mail. Korzystanie z wybranych funkcjonalności platformy możliwe jest również przy użyciu kompatybilnych tabletów i smartfonów.
 11. Wszystkie ceny podane na Platformie są cenami brutto, uwzględniają podatek VAT w wysokości 23% wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

§ 2 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Platformy Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika usługi drogą elektroniczną. Usługodawca świadczy usługi płatne.
 2. W ramach Usług płatnych Użytkownik, po dokonaniu rejestracji, ma możliwość skorzystania z dostępu do wybranego szkolenia on-line w formie pliku wideo i/lub pliku mp3 w wybranych szkoleniach. W skład danego szkolenia wchodzi: możliwość wielokrotnego oglądania wykupionego kursu/szkolenia w ramach dostępnego czasu na jaki szkolenie zostało przypisane do konta w zależności od opcji zakupu; korzystanie z supportu: szkolenia@dialoteka.pl
 3. Materiał wideo nie może w żadnej formie być pobrany na dysk twardy komputera, a jedynie odtworzony za pomocą playera zamieszczonego na Platformie.
 4. Cena za Usługę jest podana przy każdym Szkoleniu.

§ 3 Zakup dostępu do Szkolenia będącego oryginalną produkcją dialoteka.pl

 1. Zakup dostępu do Szkolenia będącego oryginalną produkcją dialoteka.pl odbywa się poprzez wybranie konkretnego Szkolenia (poprzez kliknięcie w Szkolenie). Po kliknięciu w przycisk "KUP TERAZ | 99 ZŁ". Użytkownik zostanie przeniesiony do formularza funkcjonującego w obrębie Platformy, gdzie Użytkownik musi założyć konto, w którym podaje dane niezbędne do realizacji zamówienia.
 2. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie "KUP TO SZKOLENIE | 99 zł"/"KUB BILET NA TO SZKOLENIE | 99 ZŁ" Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę obsługiwaną przez zewnętrznego operatora płatności, celem dokonania płatności za Szkolenie.
 3. Dokonanie płatności jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem umowy w formie elektronicznej o świadczenie wybranej Usługi zgodnie z opisem Usługi na platformie oraz postanowieniami Regulaminu. Operatorem transakcji płatniczych jest Tpay. Opłacenie dostępu do szkolenia za pośrednictwem operatora wiąże się z akceptacją regulaminu operatora.
 4. Dostęp do zakupionych Szkoleń aktywowany jest po dokonaniu płatności (zawarciu Umowy).
 5. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja regulaminu Platformy, z którym Użytkownik powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą.

§ 4. Zakup Subskrypcji Dialoteka PRO

 1. Każdy Użytkownik posiadający Indywidualne Konto Użytkownika może zawrzeć umowę na subskrypcję szkoleń "Dialoteka PRO" za pośrednictwem Platformy lub drogą poczty elektronicznej w cenie 139 zł miesięcznie.
 2. Okres trwania umowy na subskrypcję szkoleń zawierany jest na czas nieokreślony z możliwością rozwiązania umowy przez Użytkownika w dowolnym momencie bez podania przyczyny ze skutkiem do końca miesiąca rozliczeniowego.
 3. Aktywowanie dostępu do szkoleń rozpoczyna się w dniu zaksięgowania płatności za subskrypcję. Uiszczenie płatności za subskrypcję rozpoczyna okres rozliczeniowy, który stanowi 1 miesiąc. Jeśli Użytkownik nie rozwiąże umowy do początku nowego okresu rozliczeniowego płatność za subskrypcję zostanie naliczona zgodnie z niniejszą umową. Okres rozliczeniowy wskazany jest w koncie Użytkownika po zalogowaniu w zakładce "Nazwa Użytkownika -> Subskrypcja".
 4. Za pierwszy dzień miesiąca rozliczeniowego uznaje się dzień aktywowania dostępu do szkoleń (dzień zaksięgowania płatności za subskrypcję).
 5. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z dalszej subskrypcji poprzez swoje konto na platformie dialoteka.pl w zakładce "Nazwa użytkownika" -> "Subskrypcja" -> „Anuluj Subskrypcję”.
 6. W ramach subskrypcji szkoleń w wersji "Dialoteka PRO" Użytkownik otrzymuje, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, dostęp do szkoleń online będących oryginalnymi produkcjami Platformy Dialoteka.pl, a także związanych z nimi materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej.
 7. W ramach usługi "Subskrypcja Dialoteka PRO" Użytkownik otrzymuje dostęp do nagrań ze wszystkich szkoleń będących oryginalnymi produkcjami Dialoteka.pl dostępnych na platformie dialoteka.pl do momentu posiadania aktywnej subskrypcji, jak również ma możliwość otrzymania elektronicznego certyfikatu ze wszystkich szkoleń, z którymi Użytkownik zapoznał się. Po obejrzeniu szkolenia, Użytkownik może samodzielnie wygenerować certyfikat, klikając przycisk pod filmem "oznacz materiał jako ukończony" zarówno przy części z nagraniem, jak i prezentacji Jeśli pojawi się informacja "100% ukończonego kursu" to oznacza, że certyfikat w ciągu kilku minut zostanie przesłany mailowo.
 8. Szkolenia które zaplanowane są w czasie rzeczywistym odbywają się za pośrednictwem dedykowanej platformy "Clickmeeting". Transmisja szkolenia “na żywo” dostępna jest na indywidualnym koncie Użytkownika, w zakładce moje produkty. Maksymalnie do 3 dni roboczych po premierze szkolenia na żywo, dostępne będzie nagranie do którego wszyscy użytkownicy, którzy mają wykupioną i aktywną Subkrypcję Dialoteka PRO mają dostęp.
 9. Opłata za Subskrypcję nie obejmuje Certyfikatu ukończenia szkolenia w wersji papierowej ani innych towarów lub usług, których dotyczyć może Umowa dodatkowa. Użytkownicy w cenie szkolenia zapewniony mają Certyfikat w wersji elektronicznej.

§ 5. Zakup Subskrypcji Dialoteka PRO + Dialoteka WORLD

 1. Każdy Użytkownik posiadający Indywidualne Konto Użytkownika może zawrzeć umowę na subskrypcję szkoleń "Dialoteka PRO + Dialoteka WORLD" za pośrednictwem Platformy lub drogą poczty elektronicznej w cenie 159 zł miesięcznie.
 2. Okres trwania umowy na subskrypcję szkoleń zawierany jest na czas nieokreślony z możliwością rozwiązania umowy przez Użytkownika w dowolnym momencie bez podania przyczyny ze skutkiem do końca miesiąca rozliczeniowego.
 3. Aktywowanie dostępu do szkoleń rozpoczyna się w dniu zaksięgowania płatności za subskrypcję. Uiszczenie płatności za subskrypcję rozpoczyna okres rozliczeniowy, który stanowi 1 miesiąc. Jeśli Użytkownik nie rozwiąże umowy do początku nowego okresu rozliczeniowego płatność za subskrypcję zostanie naliczona zgodnie z niniejszą umową. Okres rozliczeniowy wskazany jest w koncie Użytkownika po zalogowaniu w zakładce "Nazwa Użytkownika -> Subskrypcja".
 4. Za pierwszy dzień miesiąca rozliczeniowego uznaje się dzień aktywowania dostępu do szkoleń (dzień zaksięgowania płatności za subskrypcję).
 5. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z dalszej subskrypcji poprzez swoje konto na platformie dialoteka.pl w zakładce "Nazwa użytkownika" -> "Subskrypcja" -> „Anuluj Subskrypcję”.
 6. W ramach subskrypcji szkoleń w wersji "Dialoteka PRO + Dialoteka WORLD" Użytkownik otrzymuje, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, dostęp do szkoleń online dostępnych w planie Dialoteka PRO (będących oryginalnymi produkcjami dialoteka.pl) oraz dostęp do nagrań ze szkoleń z sesji z prawdziwymi pacjentami, dostęp do wszystkich szkoleń w języku angielskim, które zawierają polskie napisy.
 7. W ramach usługi "Subskrypcja Dialoteka PRO + Dialoteka WORLD" Użytkownik otrzymuje dostęp do nagrań ze wszystkich szkoleń dostępnych na platformie dialoteka.pl do momentu posiadania aktywnej susbkrpcji, jak również ma możliwość otrzymania certyfikatu ze wszystkich szkoleń, z którymi Użytkownik zapoznał się. W przypadku szkoleń dostępnych w planie Dialoteka PRO + Dialoteka WORLD certyfikat wydawany jest w momencie kiedy Uczestnik wypełni ankietę oraz odpowie poprawnie na wszystkie 3 pytania w teście merytorycznym zawartym w ankiecie. Ankieta dostępna jest pod każdym filmem.
 8. Subskrypcję Dialoteka PRO + Dialoteka WORLD można wykupić również płacąc za rok z góry bez podpinania karty kredytowej. W takim przypadku płatność jest jednorazowa, dostępna pod dedykowanym linkiem zamieszczonym na stronie z ofertą subskrypcji: https://www.dialoteka.pl/lp/cennik
 9. Opłata za Subskrypcję nie obejmuje Certyfikatu ukończenia Szkolenia w wersji papierowej ani innych towarów lub usług, których dotyczyć może Umowa dodatkowa. Użytkownicy w cenie szkolenia zapewniony mają Certyfikat w wersji elektronicznej.

§ 6. Uprawnienia i zobowiązania Użytkownika

 1. Po zawarciu umowy Użytkownikowi przysługuje prawo do: a) dostępu do Szkolenia, które wykupił; b) otrzymania certyfikatu uczestnictwa w Szkoleniu w wersji elektronicznej.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania pozostałych postanowień regulaminu
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie materiały udostępniane mu w ramach uczestnictwa w Szkoleniach na Platformie stanowią wyłączną własność intelektualną Usługodawcy bądź innych właściwych podmiotów i podlegają ochronie prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Użytkownik zobowiązuje się wykorzystywać powierzone mu materiały i zawartą w nich treść wyłącznie do celów nauki własnej i nie udostępniać ich osobom trzecim bez zgody Usługodawcy lub odpowiedniego właściciela praw autorskich.
 5. Użytkownik nie jest uprawniony do pobierania i zapisywania materiałów wideo. W przypadku chęci wykorzystania poza Platformą materiałów, do których Usługodawca posiada prawa autorskie, konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody Usługodawcy.
 6. W razie naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawca oraz właściciele praw autorskich mogą dochodzić od Użytkownika odszkodowania za ewentualne straty materialne i niematerialne wynikające z tytułu naruszenia praw autorskich.

§ 7. Uprawnienia i odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca ma obowiązek rzetelnego wykonania Usługi na rzecz Użytkownika.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego blokowania dostępu do Platformy w celu prowadzenia prac konserwacyjnych.
 3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta Użytkownika bądź dostępu do wybranych Usług w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta Użytkownika jest zagrożone - np. kiedy istnieje podejrzenie włamania się na Konto Użytkownika.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych ograniczeń w korzystaniu z Konta Użytkownika, włącznie z usunięciem Konta Użytkownika, w przypadku stwierdzenia rażącego złamania Regulaminu przez Użytkownika lub próby działania na szkodę Usługodawcy, np. gdy Użytkownik: a) wykorzystuje Konto Użytkownika w sposób niezgodny z Regulaminem; b) używa lub usiłuje używać Platformy w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem; c) narusza lub usiłuje naruszyć techniczne zabezpieczenia Platformy w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do zasobów informatycznych Usługodawcy.
 5. Usługodawca jest uprawniony do wezwania Użytkownika do zaprzestania naruszania Regulaminu. W przypadku niezastosowania się Użytkownika do wezwania lub w przypadku braku złożenia wyjaśnień przez Użytkownika w terminie 3 dni, Usługodawca ma prawo usunąć Konto Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym.
 6. W skutek usunięcia Konta Użytkownika z Platformy przez Usługodawcę Użytkownik traci dostęp do wszystkich zasobów dostępnych na jego koncie założonym na Platformie.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte świadczenie Usług, jeżeli jest to spowodowane okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek działań lub zaniechań operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych lub energii elektrycznej.

§ 8. Rozwiązanie umowy

 1. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług bez zachowania terminu wypowiedzenia i zaprzestać świadczenia Usług w następujących przypadkach: naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu
 2. Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Użytkownikowi będącemu Konsumentem w terminie 14 dni od zawarcia Umowy przysługuje prawo do odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny.
 3. Rozwiązanie umowy przez Użytkownika może nastąpić w dowolnym momencie na adres szkolenia@dialoteka.pl z adresu e-mail powiązanego z kontem.

§ 9 Zmiany regulaminu

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Każda taka zmiana wchodzi w życie po otrzymaniu powiadomienia, które może zostać przekazane przez Usługodawcę poprzez zamieszczenie informacji na stronie https://dialoteka.pl/terms lub e-mailem. Jeżeli zmiana zostanie ogłoszona poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, uznaje się, że wchodzi w życie z chwilą opublikowania jej. Jeżeli zmiana zostanie przesłana pocztą elektroniczną, uważa się, że zaczyna obowiązywać w momencie wysłania wiadomości na adres e-mail.

§ 10 Ochrona praw autorskich

 1. Treści cyfrowe tworzące zawartość Szkoleń są objęte ochroną prawa autorskiego, a ich dalsze rozpowszechnianie bez zgody Usługodawcy może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. 2.Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania prób uzyskania dostępu do zasobów, do których nie ma uprawnień.
 2. Usługodawca niezwłocznie rozpatrzy i zbada zawiadomienia o domniemanym naruszeniu praw autorskich oraz podejmie odpowiednie działania zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi własności intelektualnej. Zawiadomienia należy składać na adres: szkolenia@dialoteka.pl.

§ 11. Zmiany Cennika

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Cennika. Każda taka zmiana wchodzi w życie po otrzymaniu powiadomienia, które może zostać przekazane poprzez zamieszczenie informacji na stronie https://dialoteka.pl lub e-mail. Jeżeli zmiana zostanie ogłoszona poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, uznaje się, że wchodzi w życie z chwilą opublikowania jej. Jeżeli zmiana zostanie przesłana pocztą elektroniczną, uważa się, że zaczyna obowiązywać w momencie wysłania wiadomości na adres e-mail.

§ 12. Reklamacje

 1. Wszelkie ewentualne reklamacje Użytkownik powinien zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: szkolenia@dialoteka.pl
 2. Reklamacja składana przez Użytkownika Platformy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zawierać: a) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację, b) e-mail (login) Konta Użytkownika, którego dotyczy reklamacja, c) przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających roszczenie, d) podpis osoby składającej reklamację oraz datę.
 3. Usługodawca rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.
 4. W sytuacji, w której do rozpatrzenia zgłoszenia niezbędne jest uzyskanie od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, termin na rozpatrzenie zgłoszenia reklamacyjnego ulega dodatkowo przedłużeniu o czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika.

§ 13 Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Usługodawca.
 2. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych opisane zostały w Polityce Prywatności: https://dialoteka.pl/privacy