PROFIL EKSPERTA

dr hab. n. med. Maciej Pilecki

Specjalista psychiatra, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży

ZOBACZ SZKOLENIA PROWADZĄCEGO:

WIĘCEJ O EKSPERCIE:

  • Psychoterapeuta PTP, PTPP, EAP, superwizor PTP.
  • Kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ CM, kierownik Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych Dzieci i Młodzieży SU w Krakowie.
  • W latach 2009-2011 kierownik Zespołu Leczenia Zaburzeń Odżywiania w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitalu Uniwersyteckim w Kingston w Kanadzie.
  • Autor kilkudziesięciu artykułów i prac naukowych z dzieciny psychiatrii, psychiatrii wieku rozwojowego, psychoterapii.