TRAUMA UKRYTA - JAK JĄ DIAGNOZOWAĆ I JAK Z NIĄ PRACOWAĆ W GABINECIE PSYCHOTERAPEUTY?

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ocena: 4,8/5

"Spotkanie z Panią Profesor było wspaniałe i inspirujące. Cieszę się, że są w Polsce terapeuci z tak ogromną wiedzą, otwartym umysłem i chęcią dzielenia się swoją wiedzą."

Czas trwania: 01:32:13

Spotkanie, na którym Prof. dr hab. Katarzyna Schier podzieli się swoim wieloletnim doświadczeniem w praktycznej pracy z traumą ukrytą.

NA SPOTKANIU:

✔️ Zapoznasz się z klinicznymi przykładami traumy ukrytej.

✔️ Dowiesz się, jak prof. Katarzyna Schier pracuje ze swoimi pacjentami, którzy doświadczyli traumy ukrytej.

✔️ Poznasz wyniki badań nt. traumy ukrytej.

✔️ Lepiej zrozumiesz tematy takie jak:

🔸 parentyfikacja jako jeden z rodzajów traumy ukrytej;

🔸 kultura, która zaciera traumę ukrytą, a nawet ją gloryfikuje;

🔸 spełnianie ambicji rodzica przez dziecko;

🔸 syndrom przetrwania internatu;

🔸 stosunek wobec ciała u osób z traumą ukrytą (posłuchamy też o sposobach pracy Pani Profesor z tego typu pacjentami).

Dołącz do spotkania z cenioną ekspertką w zakresie psychologii i psychoterapii, autorką pierwszej w Polsce naukowej monografii o parentyfikacji "Dorosłe dzieci", współautorką ponad 100 publikacji naukowych, o zasięgu międzynarodowym i krajowym. Weź udział na żywo i upewnij się, że wykorzystasz szansę na zadanie pytania autorytetowi w dziedzinie.

Dołącz do 1,5-godzinnego spotkania z prof. Katarzyną Schier, podczas którego wraz z moderatorem Peterem Nowakiem-Kormendy będą rozmawiali o traumie ukrytej: jak ją rozpoznawać oraz jak pomagać pacjentom, którzy jej doświadczyli. 

Przedstawione zostaną formy diagnozy traumy ukrytej, uwzględniające stosunek danej osoby do ciała. W końcowej części rozmowy zostaną poruszone wybrane sposoby pomocy pacjentom, którzy takiej traumy doświadczyli.

Aktualnie pojęcie traumy jest nadużywane zarówno przez profesjonalistów, jak też w życiu społecznym. Wydaje się, że warto zróżnicować rodzaje traumy (transgeneracyjna, egzystencjalna - np. wojna, interpersonalna-relacyjna, przywiązania). 

Katarzyna Schier uważa, że odwrócenie ról w rodzinie jest formą traumy relacyjnej, często bardzo trudną do diagnozy z powodu jej ukrytej formy. Czy istnieją inne rodzaje traumy ukrytej, tzn. takiej, która może być postrzegana społecznie jako troska? 


WEŹ UDZIAŁ W SPOTKANIU, JEŚLI:

➡️ Jesteś psychologiem lub psychoterapeutą niezależnie od nurtu i chcesz lepiej poznać temat traumy ukrytej i pracy z pacjentami z tym rodzajem traumy.

➡️ W spotkaniu możesz uczestniczyć też jako student psychologii lub osoba zainteresowana traumą ukrytą.

UWAGA: Dostęp do każdego wykupionego szkolenia jest aktywny przez 90 dni od daty zakupu.


Wszystkie szkolenia są certyfikowane i objęte patronatem merytorycznym
Szkoły Psychoterapii Dialog.

Sprawdź, jak otrzymać certyfikat potwierdzający wzięcie udziału w szkoleniu:

Kliknij tutaj

prof. dr hab. Katarzyna Schier


➡️ Psycholog, psychoterapeuta

➡️ Psychoterapeuta psychoanalityczny, psychoanalityk.

➡️ Ukończyła podyplomowe studia z psychoterapii dzieci i młodzieży w Heidelbergu, w Niemczech.

➡️ Autorka pierwszej w Polsce naukowej monografii o parentyfikacji „Dorosłe dzieci. Psychologiczna problematyka odwrócenia ról w rodzinie”, wieloletni pracownik naukowy Katedry Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

➡️ Zajmuje się genezą zaburzeń psychosomatycznych, problematyką Ja cielesnego i obrazu własnego ciała. Łączy pracę kliniczną z pracą naukową.

➡️ Jest autorką wielu publikacji naukowych, w tym ostatnio wydanej książki pod Jej redakcją pt. „Samotne ciało. Doświadczanie cielesności przez dzieci i ich rodziców”.Recenzje Użytkowników

OPINIE UCZESTNIKÓW

Oceniam bardzo na plus, dużo merytorycznej i ciekawie przekazanej wiedzy (a to najważniejsze) :)
Joanna
Spotkanie z Panią Profesor było wspaniałe i inspirujące. Cieszę się, że są w Polsce terapeuci z tak ogromną wiedzą, otwartym umysłem i chęcią dzielenia się swoją wiedzą.
Dorota
Bardzo dobry wstęp do tematu jakim jest trauma ukryta. Pani profesor była świetnie przygotowana, a wykładu bardzo dobrze się słuchało. Szkoda, że spotkanie trwało tak krótko!
Marcelina
Bardzo wartościowa rozmowa - poparta dużym doświadczeniem P. Profesor
Wiesława
Dziękuję za niezwykle wartościowe spotkanie. Przez trudności techniczne nie mogłem uczestniczyć w spotkaniu od samego początku, ale nawet ten fragment w którym brałem udział był bardzo wiele wnoszący w moja pracę jako psychologa pracującego w hospicjum i opiece paliatywnej. Dziękuję raz jeszcze licząc na kolejne spotkania z Panią Profesor.
Marcin
Rewelacyjne szkolenie, mam wielkie uznanie dla Pani Profesor za przejrzystość wypowiedzi, przekazane merytoryczne treści, z uważnością i dla Prowadzącego za umiejętne zadawanie pytań.
Arleta