TRAUMA UKRYTA - JAK JĄ DIAGNOZOWAĆ I JAK Z NIĄ PRACOWAĆ W GABINECIE PSYCHOTERAPEUTY?

Tytuł szkolenia: Trauma ukryta - jak ją diagnozować i jak z nią pracować w gabinecie psychoterapeuty? 

Kiedy: 27 czerwca (wtorek), 19:00 – 20:30 (dołącz na żywo lub obejrzyj nagranie!)

Spotkanie, na którym Prof. dr hab. Katarzyna Schier podzieli się swoim wieloletnim doświadczeniem w praktycznej pracy z traumą ukrytą.

NA SPOTKANIU:

✔️ Zapoznasz się z klinicznymi przykładami traumy ukrytej.

✔️ Dowiesz się, jak prof. Katarzyna Schier pracuje ze swoimi pacjentami, którzy doświadczyli traumy ukrytej.

✔️ Poznasz wyniki badań nt. traumy ukrytej.

✔️ Lepiej zrozumiesz tematy takie jak:

🔸 parentyfikacja jako jeden z rodzajów traumy ukrytej;

🔸 kultura, która zaciera traumę ukrytą, a nawet ją gloryfikuje;

🔸 spełnianie ambicji rodzica przez dziecko;

🔸 syndrom przetrwania internatu;

🔸 stosunek wobec ciała u osób z traumą ukrytą (posłuchamy też o sposobach pracy Pani Profesor z tego typu pacjentami).

Dołącz do spotkania z cenioną ekspertką w zakresie psychologii i psychoterapii, autorką pierwszej w Polsce naukowej monografii o parentyfikacji "Dorosłe dzieci", współautorką ponad 100 publikacji naukowych, o zasięgu międzynarodowym i krajowym. Weź udział na żywo i upewnij się, że wykorzystasz szansę na zadanie pytania autorytetowi w dziedzinie.

Spotkanie będzie prowadzone w formule rozmowy moderowanej, gdzie od samego początku uczestnicy będą mieli możliwość zarówno komentowania jak i zadawania pytań prowadzącej odnośnie omawianego tematu.Dołącz do 1,5-godzinnego spotkania z prof. Katarzyną Schier, podczas którego wraz z moderatorem Peterem Nowakiem-Kormendy będą rozmawiali o traumie ukrytej: jak ją rozpoznawać oraz jak pomagać pacjentom, którzy jej doświadczyli. 

Przedstawione zostaną formy diagnozy traumy ukrytej, uwzględniające stosunek danej osoby do ciała. W końcowej części rozmowy zostaną poruszone wybrane sposoby pomocy pacjentom, którzy takiej traumy doświadczyli.

Aktualnie pojęcie traumy jest nadużywane zarówno przez profesjonalistów, jak też w życiu społecznym. Wydaje się, że warto zróżnicować rodzaje traumy (transgeneracyjna, egzystencjalna - np. wojna, interpersonalna-relacyjna, przywiązania). 

Katarzyna Schier uważa, że odwrócenie ról w rodzinie jest formą traumy relacyjnej, często bardzo trudną do diagnozy z powodu jej ukrytej formy. Czy istnieją inne rodzaje traumy ukrytej, tzn. takiej, która może być postrzegana społecznie jako troska? 

WEŹ UDZIAŁ W SPOTKANIU, JEŚLI:

➡️ Jesteś psychologiem lub psychoterapeutą niezależnie od nurtu i chcesz lepiej poznać temat traumy ukrytej i pracy z pacjentami z tym rodzajem traumy.

➡️ W spotkaniu możesz uczestniczyć też jako student psychologii lub osoba zainteresowana traumą ukrytą.

JAKA JEST FORMA SPOTKANIA?

➡️ Spotkanie odbędzie się on-line na platformie Dialoteka.pl

➡️ Czas trwania: 1,5 godziny.

➡️ Spotkanie będzie nagrywane i każda osoba, która wykupi jednorazowy bilet, otrzyma 90-dniowy dostęp do nagrania.

➡️ Osoby, które posiadają subskrypcję szkoleń, mają nieograniczony dostęp do nagrania ze spotkania przez cały okres trwania ich subskrypcji.
prof. dr hab. Katarzyna Schier

➡️ Psycholog, psychoterapeuta

➡️ Psychoterapeuta psychoanalityczny, psychoanalityk.

➡️ Ukończyła podyplomowe studia z psychoterapii dzieci i młodzieży w Heidelbergu, w Niemczech.

➡️ Autorka pierwszej w Polsce naukowej monografii o parentyfikacji „Dorosłe dzieci. Psychologiczna problematyka odwrócenia ról w rodzinie”, wieloletni pracownik naukowy Katedry Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

➡️ Zajmuje się genezą zaburzeń psychosomatycznych, problematyką Ja cielesnego i obrazu własnego ciała. Łączy pracę kliniczną z pracą naukową.

➡️ Jest autorką wielu publikacji naukowych, w tym ostatnio wydanej książki pod Jej redakcją pt. „Samotne ciało. Doświadczanie cielesności przez dzieci i ich rodziców”.