PROFIL EKSPERTKI

prof. Katarzyna Schier

Psycholog, psychoterapeuta psychoanalityczny, psychoanalityk

ZOBACZ SZKOLENIA PROWADZĄCEJ:

WIĘCEJ O EKSPERTCE:

  • Ukończyła podyplomowe studia z psychoterapii dzieci i młodzieży w Heidelbergu, w Niemczech.
  • Doktor habilitowana, wieloletnia pracowniczka naukowa Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Członkini Katedry Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny.
  • Zajmuje się genezą zaburzeń psychosomatycznych, problematyką Ja cielesnego i obrazu własnego ciała. Łączy pracę kliniczną z pracą naukową.
  • Autorka pierwszej w Polsce naukowej monografii o parentyfikacji „Dorosłe dzieci. Psychologiczna problematyka odwrócenia ról w rodzinie”, wieloletni pracownik naukowy Katedry Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Jest autorką wielu publikacji naukowych, w tym ostatnio wydanej książki pod Jej redakcją pt. „Samotne ciało. Doświadczanie cielesności przez dzieci i ich rodziców”.