➡️ Psycholog, psychoterapeuta

➡️ Psychoterapeuta psychoanalityczny, psychoanalityk.

➡️ Ukończyła podyplomowe studia z psychoterapii dzieci i młodzieży w Heidelbergu, w Niemczech.

➡️ Autorka pierwszej w Polsce naukowej monografii o parentyfikacji „Dorosłe dzieci. Psychologiczna problematyka odwrócenia ról w rodzinie”, wieloletni pracownik naukowy Katedry Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

➡️ Zajmuje się genezą zaburzeń psychosomatycznych, problematyką Ja cielesnego i obrazu własnego ciała. Łączy pracę kliniczną z pracą naukową.

➡️ Jest autorką wielu publikacji naukowych, w tym ostatnio wydanej książki pod Jej redakcją pt. „Samotne ciało. Doświadczanie cielesności przez dzieci i ich rodziców”.