Reid Wilson

▶ Dr R. Reid Wilson jest licencjonowanym psychologiem, który kieruje Centrum Leczenia Zaburzeń Lękowych w Chapel Hill i Durham w Karolinie Północnej. Jest również profesorem nadzwyczajnym psychiatrii na University of North Carolina School of Medicine. Wilson specjalizuje się w leczeniu zaburzeń lękowych i jest autorem książek “Don't Panic: Taking Control of Anxiety Attacks” (Harper Perennial, 1996), “Facing Panic: Self-Help for People with Panic Attacks” (Anxiety Disorders Association of America, 2003) oraz współautorem wraz z Edną Foa książki “Stop Obsessing! How to Overcome Your Obsessions and Compulsions” (Bantam, 2001). Wilson przez dwanaście lat zasiadał w zarządzie Amerykańskiego Stowarzyszenia Zaburzeń Lękowych (Anxiety Disorders Association of America), a w latach 1988-1991 był przewodniczącym Krajowej Konferencji Zaburzeń Lękowych. W 2014 roku Amerykańskie Stowarzyszenie Lęku i Depresji uhonorowało Wilsona za całokształt pracy w leczeniu zaburzeń lękowych, przyznając mu nagrodę Jerilyn Ross Clinician Advocate Award podczas corocznej konferencji w Chicago.