JAK PRACOWAĆ Z PACJENTEM ZE ZŁOŻONYM ZESPOŁEM STRESU POURAZOWEGO (C-PTSD)?

Praktyczne szkolenie, na którym dowiesz się, jak skutecznie, psychoterapeutycznie pracować z pacjentami ze złożonym zespołem stresu pourazowego.

👤 Prowadzący: Igor Rotberg

🕐 Czas trwania: 03:01:29

⭐️ Ocena: 4,85/5

Obejrzyj całe szkolenie:

Jak pracować z pacjentem ze złożonym zespołem stresu pourazowego (C-PTSD)?Podczas szkolenia dowiesz się, czym się charakteryzuje oraz jak rozpoznawać C-PTSD u twoich pacjentów.

To szkolenie pozwoli Ci skuteczniej rozpoznawać C-PTSD u twoich pacjentów i da Ci praktyczne narzędzia, które będą pomocne w pracy z tymi pacjentami. 


Na szkoleniu:

➡️Dowiesz się, jakie są objawy i jak rozpoznawać złożony zespół stresu pourazowego u swoich pacjentów (C-PTSD)

➡️Dowiesz się, jak uczyć i wspierać pacjentów z C-PTSD w zdrowej regulacji emocjonalnej i cielesnej  

➡️Dowiesz się, jak wykorzystywać zasoby i mocne strony pacjenta w pracy z C-PTSD

➡️Dowiesz się, jak pomagać pacjentom w zmniejszaniu nasilenia flashbacków oraz objawów lękowych, by mógł skutecznie pracować nad doświadczeniem traumatycznym

➡️Dowiesz się, jak pracować z traumatycznymi doświadczeniami poprzez desensytyzację i przepracowanie (reprocessing) 

➡️Dowiesz się, jak pomóc pacjentom z C-PTSD odbudowywać wewnętrzną spójność i poczucie bezpieczeństwa i stabilności

➡️Dowiesz się, jak pomóc pacjentowi budować nowe relacje ze sobą i otaczającym światem 

➡️Dowiesz się, jak pomóc pacjentowi przeżyć żałobę po stracie życia, które mógł mieć

➡️Usłyszysz praktyczne przykłady pracy klinicznej z pacjentami z C-PTSD


DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE? 

➡️ Dołącz do szkolenia, jeśli jesteś psychologiem lub psychoterapeutą niezależnie od nurtu, w którym pracujesz i chcesz poznać skuteczne sposoby pracy psychoterapeutycznej z pacjentami z C-PTSD oraz chcesz umieć lepiej rozpoznawać to zaburzenie 

➡️ W szkoleniu możesz uczestniczyć też jako student psychologii lub osoba, która jest zainteresowana tematem psychoterapii C-PTSD

UWAGA: Dostęp do każdego wykupionego szkolenia jest aktywny przez 90 dni od daty zakupu.

Bardzo ciekawy sposób przedstawienia ogromu wiedzy, w tak krótkim czasie. Świetny sposób prowadzenia :)
Julia
Fragmenty odnośnie budowania zaufania i bezpiecznego miejsca pacjentowi było bardzo wartościowe.
Weronika
Dużo wiedzy merytorycznej, praktycznej. Świetny prowadzący.
Anna
Wszystkie szkolenia są certyfikowane i objęte patronatem merytorycznym
Szkoły Psychoterapii Dialog.

Sprawdź, jak otrzymać certyfikat potwierdzający wzięcie udziału w szkoleniu:

Kliknij tutaj

Igor Rotberg


➡️ Psycholog, psychotraumatolog, certyfikowany psychoterapeuta. Pracuje w podejściu integracyjnym. Był wykładowcą na studiach podyplomowych z psychotraumatologii.

➡️ Współredaktor książki „Ponowoczesne modele pomagania” oraz współautor książki „Po jasnej stronie mocy”. Współtwórca grup interwizyjnych w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach. Ekspert w programie profilaktycznym „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW”, który ma na celu wprowadzenie działań psychoedukacyjnych, zapobiegających zachowaniom ryzykownym uczniów i szkodom wynikającym z problemów w ich środowisku.

➡️ Jest absolwentem Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (Nr 410/663/00). Posiada Europejski Certyfikat Psychologa (EuroPsy). Ukończył akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne pięcioletni kurs psychoterapii w podejściu integracyjnym (systemowo-ericksonowskim) realizowany przez Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii przy współpracy z Instytutami Psychoterapii w Poznaniu, Katowicach i Wrocławiu i uzyskał dyplom psychoterapeuty (Nr 3/3P/2021). Posiada certyfikat psychoterapeuty w PTPI. Posiada także certyfikat terapeuty (Nr 36) w PSTTSR.