PROFIL EKSPERTA

Igor Rotberg

Psycholog, psychotraumatolog, certyfikowany psychoterapeuta

ZOBACZ SZKOLENIA PROWADZĄCEGO:

WIĘCEJ O EKSPERCIE:

  • Był wykładowcą na studiach podyplomowych z psychotraumatologii.
  • Jest absolwentem Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (Nr 410/663/00).
  • Posiada Europejski Certyfikat Psychologa (EuroPsy).
  • Ukończył akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne pięcioletni kurs psychoterapii w podejściu integracyjnym (systemowo-ericksonowskim) realizowany przez Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii przy współpracy z Instytutami Psychoterapii w Poznaniu, Katowicach i Wrocławiu i uzyskał dyplom psychoterapeuty (Nr 3/3P/2021).
  • Posiada certyfikat psychoterapeuty w PTPI. Posiada także certyfikat terapeuty (Nr 36) w PSTTSR. 
  • Pracuje w podejściu integracyjnym.
  • Współredaktor książki „Ponowoczesne modele pomagania” oraz współautor książki „Po jasnej stronie mocy”. Współtwórca grup interwizyjnych w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach. Ekspert w programie profilaktycznym „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW”, który ma na celu wprowadzenie działań psychoedukacyjnych, zapobiegających zachowaniom ryzykownym uczniów i szkodom wynikającym z problemów w ich środowisku.