JAK PRACOWAĆ Z PACJENTEM Z ZABURZENIAMI DYSOCJACYJNYMI PO TRAUMIE?


⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ocena: 4,8/5

"Wspaniałe szkolenie, przepełnione treścią. Same konkrety. Jestem ogromnie wdzięczna za zaangażowanie prowadzącej."

Czas trwania: 3:10:25


Praktyczne szkolenie, na którym dowiesz się, jak powstaje dysocjacja w konsekwencji traumy interpersonalnej, czym się przejawia oraz jak skutecznie pracować z tym objawem u dorosłego pacjenta.


NA SZKOLENIU:

✔️ Poznasz procedurę terapeutyczną, która pokazuje proces leczenia osób po traumie, u których obok np. złożonego PTSD występują problemy lub zaburzenia dysocjacyjne.

✔️ Wsłuchasz się w przeżycia pacjentów z dysocjacją.

✔️ Dowiesz się, jakie mogą być skuteczne i przyjazne pacjentom z dysocjacją postawy i interwencje terapeuty na każdym etapie.

✔️ Dowiesz się, jakie dysocjacje występują u pacjenta po interpersonalnej traumie.

✔️ Zaprezentowane zostanie podejście integracyjne, uwzględniające postępowanie ze zdysocjowaną osobowością. Terapia składająca się z etapów przypominania sobie, przetwarzania, integrowania i rzutowania w przyszłość, rozumiana jest jako proces zmian i rozwoju w kierunku poczucia ciągłości, spójności oraz pokochania samego siebie od najwcześniejszego okresu swojego życia do teraz i w przyszłości.

Trauma interpersonalna jest wynikiem chronicznej przemocy emocjonalnej, fizycznej, seksualnej oraz zaniedbania przez rodziców, które często związanie jest z ich uzależnieniem. Osoby tak skrzywdzone w dzieciństwie nauczyły się jak skutecznie przeżyć w dramatycznie trudnych warunkach. Wytworzyły w tym celu różne strategie przetrwania, które w przeszłości były niezwykle przydatne, jednak utrudniają życie w zmienionych czy bezpieczniejszych warunkach „tu i teraz”.


DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE?

➡️ Dołącz do szkolenia, jeśli jesteś psychologiem lub psychoterapeutą niezależnie od nurtu i chcesz dowiedzieć się, jak pracować z dorosłym pacjentem z dysocjacją w konsekwencji traumy interpersonalnej doznanej w dzieciństwie

➡️ W szkoleniu możesz uczestniczyć też jako student psychologii lub osoba zainteresowana psychoterapią traumy oraz dysocjacją.


Czy po zakupieniu szkolenia mogę otrzymać certyfikat potwierdzający wzięcie udziału w szkoleniu?

Szkolenia organizowane przez Szkołę Psychoterapii Dialog są certyfikowane. Certyfikat uczestnictwa może otrzymać także osoba, która nie brała udziału w danym szkoleniu na żywo, a korzystała z nagrania zamieszczonego na platformie www.dialoteka.pl

Aby dowiedzieć się jak uzyskać certyfikat z wykupionego szkolenia przejdź TUTAJ.


UWAGA: Dostęp do każdego wykupionego szkolenia jest aktywny przez 90 dni od daty zakupu.

dr n. hum. Agnieszka Widera-Wysoczańska


➡️ Doktor nauk Humanistycznych z zakresu psychologii. Od 1987 specjalizuje się w psychologii klinicznej i traumy.

➡️ Prowadzi diagnozę oraz terapię indywidualną i grupową dla osób w każdym wieku, które doznały interpersonalnej traumy w dzieciństwie oraz szkolenia dla profesjonalistów.

➡️ Od 1995 diagnozuje dzieci i dorosłych po doznanej przemocy, zwłaszcza przemocy seksualnej. Konsultuje psychologów, psychoterapeutów, pedagogów i prawników w zakresie diagnostyki i procesów terapeutycznych.

➡️ Biegły sądowy ad hoc powoływany do diagnozowania osób po przemocy doznanej w rodzinie.

➡️ Autorka psychologicznych książek i artykułów naukowych i popularno-naukowych na temat diagnozy i psychoterapii osób po interpersonalnej traumie doznanej w rodzinie i środowisku. Ekspertka Senatu RP (Opinia 333 dotycząca opieki naprzemiennej i przemocy w rodzinie).

➡️ Posiada Europejski certyfikat psychoterapii (ECP) wydany przez European Psychological Association (od 2006), Certyfikat superwizora w zakresie przemocy w rodzinie wydany przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP (2013 - 2017), Specjalisty w zakresie Przeciwdziałania Przemocy wydany przez PARPA (2001), certyfikat specjalisty w zakresie Stresu Pourazowego Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego (PTP, 2006), certyfikat superwizora PTP w zakresie stresu pourazowego (2006).

➡️ Adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Zakład Psychologii Klinicznej i Zdrowia, studentów specjalizacji klinicznej uczy diagnozy i terapii osób po interpersonalnej traumie, w tym przemocy seksualnej oraz psychopatologii.OPINIE UCZESTNIKÓW

Jest to niezwykle interesujące spotkanie. Chętnie jeszcze posłuchałabym pani dr.
Anetta
Wspaniały wykład, naładowany treścią. Same konkrety. Jestem ogromnie wdzięczna za zaangażowanie Prowadzącej.
Ewa
Bardzo cenne opisy przypadków z pracy zawodowej.
Marzena