➡️ Doktor nauk Humanistycznych z zakresu psychologii. Od 1987 specjalizuje się w psychologii klinicznej i traumy.

➡️ Prowadzi diagnozę oraz terapię indywidualną i grupową dla osób w każdym wieku, które doznały interpersonalnej traumy w dzieciństwie oraz szkolenia dla profesjonalistów.

➡️ Od 1995 diagnozuje dzieci i dorosłych po doznanej przemocy, zwłaszcza przemocy seksualnej. Konsultuje psychologów, psychoterapeutów, pedagogów i prawników w zakresie diagnostyki i procesów terapeutycznych.

➡️ Biegły sądowy ad hoc powoływany do diagnozowania osób po przemocy doznanej w rodzinie.

➡️ Autorka psychologicznych książek i artykułów naukowych i popularno-naukowych na temat diagnozy i psychoterapii osób po interpersonalnej traumie doznanej w rodzinie i środowisku. Ekspertka Senatu RP (Opinia 333 dotycząca opieki naprzemiennej i przemocy w rodzinie).

➡️ Posiada Europejski certyfikat psychoterapii (ECP) wydany przez European Psychological Association (od 2006), Certyfikat superwizora w zakresie przemocy w rodzinie wydany przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP (2013 - 2017), Specjalisty w zakresie Przeciwdziałania Przemocy wydany przez PARPA (2001), certyfikat specjalisty w zakresie Stresu Pourazowego Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego (PTP, 2006), certyfikat superwizora PTP w zakresie stresu pourazowego (2006).

➡️ Adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Zakład Psychologii Klinicznej i Zdrowia, studentów specjalizacji klinicznej uczy diagnozy i terapii osób po interpersonalnej traumie, w tym przemocy seksualnej oraz psychopatologii.