JAK POMAGAĆ OSOBOM, KTÓRYCH BLISCY ZGŁASZAJĄ MYŚLI "S" LUB SĄ PO PRÓBIE "S"?

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ocena: 4,8/5

"Świetne szkolenie, wartościowe i pomocne treści przekazane konkretnie. Prowadzącego słuchałam z zaciekawieniem."

Czas trwania: 3:01:55

Praktyczne szkolenie, dzięki któremu poznasz skuteczne metody pracy z osobą, której bliski znalazł się w kryzysie samobójczym.


PO SZKOLENIU:

✔️ Wiesz, jak przeprowadzić interwencję kryzysową pacjentów, których bliscy zgłaszają myśli lub podjęli próbę samobójczą.

✔️ Znasz procedurę postępowania terapeutycznego w zależności od okoliczności/sytuacji pacjenta.

✔️ Potrafisz ocenić ryzyko samobójcze pacjentów, których bliscy ujawniają myśli lub podjęli próbę samobójczą.

✔️ Swobodnie rozmawiasz o tematach związanych ze śmiercią, lękiem przed śmiercią, lękiem przed życiem z pacjentami.

✔️ Masz świadomość, jak pacjenci mogą reagować w obliczu lęku przed utratą i co może to uruchamiać w terapeucie.

✔️ Wiesz, jakie mechanizmy obronne są charakterystyczne dla pacjentów, których bliscy mają skłonności samobójcze.

✔️ Przeprowadzasz właściwą psychoedukację dotyczącą samobójstwa: wiesz, jak rozmawiać z osobą w kryzysie samobójczym, żeby nie zaszkodzić; jak rozpoznać zagrożenie samobójcze; jak stworzyć plan postępowania kryzysowego, gdzie szukać pomocy; jak rozmawiać z osobą po próbie samobójczej.

✔️ Wiesz, gdzie kończy się rola psychoterapeuty, jak uniknąć brania współodpowiedzialności, znasz zarówno możliwości, jak i ograniczenia psychoterapeuty.


Bliscy osób, które mierzą się z myślami samobójczymi lub mają za sobą próbę samobójczą to wciąż temat, który nie pojawia się często w edukacji psychologów i psychoterapeutów. Jednak szansa na to, że taka osoba pojawi się w Twoim gabinecie jest naprawdę duża. Szkolenie pozwoli Ci spojrzeć na sytuację całościowo i dobrze wesprzeć rodziny, partnerów czy przyjaciół osób w kryzysie samobójczym.


DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE?

➡️ Dołącz do szkolenia, jeśli jesteś psychologiem, interwentem kryzysowym, suicydologiem, psychoterapeutą niezależnie od nurtu i chcesz skutecznie pracować interwencyjnie i terapeutycznie z bliskimi osób z myślami samobójczymi.

➡️ W szkoleniu możesz uczestniczyć też jako student psychologii lub osoba zainteresowana suicydologią, interwencją kryzysową i pracą z bliskimi osób w kryzysie samobójczym.

UWAGA: Dostęp do każdego wykupionego szkolenia jest aktywny przez 90 dni od daty zakupu.

Wszystkie szkolenia są certyfikowane i objęte patronatem merytorycznym
Szkoły Psychoterapii Dialog.

Sprawdź, jak otrzymać certyfikat potwierdzający wzięcie udziału w szkoleniu:

Kliknij tutaj

Recenzje Użytkowników:

dr n. zdr. Tytus Koweszko


➡️ Specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii. Specjalista terapii środowiskowej, suicydolog, adiunkt w Klinice Psychiatrycznej Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, klinicysta i praktyk z kilkunastoletnim stażem.

➡️ Przez 10 lat pracował w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w stacjonarnym i środowiskowym lecznictwie psychiatrycznym w Polsce oraz Wielkiej Brytanii.

➡️ Autor licznych prac naukowych dotyczących zaburzeń psychicznych, zachowań samobójczych oraz psychologicznych metod diagnostycznych.

➡️ W swojej codziennej pracy zajmuje się psychoterapią osób dorosłych i młodzieży od 16 r.ż. oraz diagnozą psychologiczną przy zastosowaniu standaryzowanych narzędzi psychometrycznych.

➡️ Jest członkiem towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego.

➡️ Na platformie dialoteka.pl prowadził szkolenie: