CO KAŻDY TERAPEUTA POWINIEN WIEDZIEĆ O PACJENTACH Z MYŚLAMI SUICYDALNYMI?

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ocena: 4,7/5

"Jestem zachwycona wiedzą Prowadzącej i przystępnym przekazem. Fascynujące, mądre i bardzo ciekawe szkolenie."

Czas trwania: 3:04:22


Praktyczne szkolenie, na którym poznasz podstawy działań zapobiegających zachowaniom samobójczym.


NA SZKOLENIU:

✔️ Poznasz specyfikę działań związanych z zapobieganiem samobójstwom: profilaktyka, prewencja, postwencja.

✔️ Dowiesz się więcej o przyczynach i mechanizmach, które kierują osobami, które chcą odebrać sobie życie.

✔️ Poznaj podstawy suicydologii, czyli nauki o przyczynach i sposobach zapobiegania zachowaniom samobójczym.

✔️ Dowiesz się czym jest postwencja, a czym profilaktyka i prewencja.


PROGRAM:

Część I

 • Etiologia zachowań samobójczych
 • Stan presuicydalny
 • Wewnętrzne i zewnętrzne symptomy suicydalne
 • Wpływ dzieciństwa na zachowania samobójcze w życiu dorosłym

Część II

 • Zachowania samobójcze wśród seniorów
 • Zachowania samobójcze wśród nastolatków
 • Zachowania samobójcze wśród mężczyzn

Część III

 • Czynniki ryzyka
 • Grupy ryzyka
 • Zawody o podwyższonym ryzyku

Cz. IV

 • Specyfika działań związanych z zapobieganiem samobójstwom: profilaktyka, prewencja, postwencja
 • Podstawy działań profilaktycznych
 • Podstawy działań prewencyjnych
 • Podstawy działań postwencyjnych


DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE?

➡️ Dołącz do szkolenia, jeśli jesteś psychologiem lub psychoterapeutą niezależnie od nurtu i chcesz zapoznać się bliżej z podstawami suicydologii, czyli sposobami rozumienia i przeciwdziałania zachowaniom samobójczym

➡️ W szkoleniu możesz uczestniczyć też jako student psychologii lub osoba zainteresowana tematyką suicydologii i działań prewencyjnych wobec osób z zachowaniami samobójczymi.

UWAGA: Dostęp do każdego wykupionego szkolenia jest aktywny przez 90 dni od daty zakupu.


Wszystkie szkolenia są certyfikowane i objęte patronatem merytorycznym
Szkoły Psychoterapii Dialog.

Sprawdź, jak otrzymać certyfikat potwierdzający wzięcie udziału w szkoleniu:

Kliknij tutaj

Recenzje Użytkowników:

dr Halszka Witkowska


➡️ Suicydolog, pomysłodawczyni i koordynatorka platformy edukacyjno-pomocowej „Życie warte jest rozmowy”.

➡️ Jest autorką książki „Samobójstwo w kulturze dzisiejszej. Listy samobójców jako gatunek wypowiedzi i fakt kulturowy”, a także współredaktorką monografii zbiorowej „Autodestrukcja. Sytuacje graniczne we współczesnej kulturze” oraz „Nikt nie chce umierać. Autodestrukcja w perspektywie kulturowej” i współautorką „Poradnika dla moderatorów i administratorów serwisów internetowych”.

➡️ Od 2016 roku na Wydziale „Artes Liberales” prowadzi zajęcia dotyczące suicydologii.

➡️ W 2018 roku uzyskała certyfikat suicydologa. Jest członkiem Zespołu Roboczego ds. prewencji samobójstw i depresji przy Radzie ds. Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia. Należy do grupy pracującej nad międzynarodowym grantem E-Life Long Learning in Prevention of Suicide in Europe w programie ERASMUS+. W Polskim Towarzystwie Suicydologicznym pełni rolę sekretarza Zarządu Głównego.