CZYM JEST DEPRESJA I JAK PRACOWAĆ Z JEJ OBJAWAMI NA RÓŻNYCH ETAPACH JEJ NASILENIA?

Uwaga! Tytuł szkolenia został zmieniony, by lepiej oddać zawartość kursu. Poprzedni tytuł szkolenia brzmiał: JAK PRACOWAĆ Z BRAKIEM SIŁY I MOTYWACJI DO DZIAŁANIA U PACJENTA DEPRESYJNEGO?

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ocena: 4,5/5

Czas trwania: 3:14:55

Praktyczne szkolenie, na którym poznasz skuteczne sposoby pracy w perspektywie interdyscyplinarnej z depresją, ze szczególnym uwzględnieniem objawu braku siły do działania.


NA SZKOLENIU:

✔️ Dowiesz się, jak rozpoznawać depresję, i jak pracować z pacjentem niezależnie od stopnia jej nasilenia.

✔️ Poznasz perspektywę Gestalt i Psychodynamiczną, które mogą być przydatne w rozumieniu i pracy z pacjentem depresyjnym.

✔️ Lepiej zrozumiesz, jak radzić sobie jako terapeuta z trudnymi emocjami, które mogą się pojawić podczas pracy z pacjentem z objawem braku woli i energii do działania.

✔️ Posłuchasz o tym, w jaki sposób depresja oddziałuje na pacjenta i jak on to odczuwa?

✔️ Dowiesz się, czym jest depresja, jak się przejawia i jaka jest jej epidemiologia.


DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE?

➡️ Dołącz do szkolenia, jeśli jesteś psychologiem lub psychoterapeutą niezależnie od nurtu i chcesz lepiej zrozumieć i skuteczniej pracować z pacjentami z depresją na różnych etapach jej nasilenia. 

➡️ W szkoleniu możesz uczestniczyć też jako student psychologii lub osoba zainteresowana skuteczną terapią psychoterapii depresji.

UWAGA: Dostęp do każdego wykupionego szkolenia jest aktywny przez 90 dni od daty zakupu.

Wszystkie szkolenia są certyfikowane i objęte patronatem merytorycznym
Szkoły Psychoterapii Dialog.

Sprawdź, jak otrzymać certyfikat potwierdzający wzięcie udziału w szkoleniu:

Kliknij tutaj

Recenzje Użytkowników:

dr Agnieszka Mościcka Teske


➡️ Psycholog, psychoterapeutka, trenerka umiejętności psychologicznych i biegła sądowa, powoływana jako ekspert w sprawach o mobbing i molestowanie seksualne w miejscu pracy.

➡️ Absolwentka Szkoły Trenerów i Psychoterapeutów Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie (akredytacja EAP i EAGT).

➡️ Zajmuje się problematyką stresu i sposobów radzenia sobie z nim, z uwzględnieniem czynników indywidualnych i środowiskowych, które chronią człowieka przed negatywnymi skutkami stresu. Jest autorką szeregu artykułów naukowych na temat stresu zawodowego i mobbingu.

➡️ Tworzy, współtworzy i realizuje programy edukacyjne oraz szkolenia dla biznesu i instytucji samorządowych z zakresu: rozwijania umiejętności społecznych (komunikowania się, asertywności, funkcjonowania w grupie), sposobów radzenia sobie ze stresem zawodowym, agresją, mobbingiem, molestowaniem seksualnym i dyskryminacją w miejscu pracy. Zajmuje się także wprowadzaniem procedur antymobbingowych i antydyskryminacyjnych. Współpracuje z Państwową Inspekcją Pracy.

➡️ Inne szkolenia prowadzącej na platformie dialoteka.pl: