➡️ Kierowniczka Zakładu Psychologii Klinicznej i Zdrowia w Wydziale Psychologii i Prawa w Poznaniu, Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS. Absolwentka Szkoły Trenerów i Psychoterapeutów Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie.

➡️ W trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej. Konsultantka, biegła sądowa, psychoterapeutka oraz trenerka w tematyce komunikacji i asertywności oraz radzenia sobie ze stresem, agresją w miejscu pracy, mobbingiem i molestowaniem seksualnym.

➡️ Autorka szeregu publikacji na temat agresji, mobbingu i stresu w miejscu pracy. Ekspertka powoływana do uczestnictwa w Komisjach Antymobbingowych. Współautorka informatora przygotowanego dla Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP na temat mobbingu „Mobbing w środowisku pracy. Charakterystyka zjawiska, jego konsekwencje, aspekty prawne i sposoby przeciwdziałania”.

➡️ Twórczyni i realizatorka szkoleń realizowanych we współpracy z przedsiębiorstwami prywatnymi oraz instytucjami samorządowymi, Instytutem Medycyny Pracy z Łodzi, Centralnym Instytutem Ochrony Pracy z Warszawy, Państwową Inspekcją Pracy.