PROFIL EKSPERTKI

dr Agnieszka Mościcka-Teske

Psycholog, psychoterapeutka, trenerka umiejętności psychologicznych i biegła sądowa

ZOBACZ SZKOLENIA PROWADZĄCEJ:

WIĘCEJ O EKSPERTCE:

  • Absolwentka Szkoły Trenerów i Psychoterapeutów Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie (akredytacja EAP i EAGT).
  • Kierowniczka Zakładu Psychologii Klinicznej i Zdrowia w Wydziale Psychologii i Prawa w Poznaniu, Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS.
  • Konsultantka, biegła sądowa, psychoterapeutka oraz trenerka w tematyce komunikacji i asertywności oraz radzenia sobie ze stresem, agresją w miejscu pracy, mobbingiem i molestowaniem seksualnym.
  • Ekspertka powoływana do uczestnictwa w Komisjach Antymobbingowych.
  • Autorka szeregu publikacji na temat agresji, mobbingu i stresu w miejscu pracy.
  • Współautorka informatora przygotowanego dla Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP na temat mobbingu „Mobbing w środowisku pracy. Charakterystyka zjawiska, jego konsekwencje, aspekty prawne i sposoby przeciwdziałania”.
  • Twórczyni i realizatorka szkoleń realizowanych we współpracy z przedsiębiorstwami prywatnymi oraz instytucjami samorządowymi, Instytutem Medycyny Pracy z Łodzi, Centralnym Instytutem Ochrony Pracy z Warszawy, Państwową Inspekcją Pracy.