PACJENT, KTÓRY ZGŁASZA MOLESTOWANIE I MOBBING W PRACY. PRZEWODNIK KROK PO KROKU DLA PSYCHOLOGÓW I PSYCHIATRÓW

Dowiedz się, jak Ty jako psycholog lub psychiatra, możesz pomóc pacjentowi, który zgłasza, że doświadcza molestowania lub mobbingu w miejscu pracy.

Poznaj lepiej to zjawisko oraz dowiedz się, jakie narzędzia diagnostyczne, procedury i metody pomocy warto zastosować.

Celem szkolenia jest przekazanie słuchaczom wiedzy na temat charakterystyki zachowań mobbingowych i molestowania oraz wiedzy odnoszącej się do praktyki związanej z interwencją na poziomie indywidualnym (klient w gabinecie psychologa lub psychiatry).

Ponadto podczas zajęć zostaną przywołane narzędzia diagnozy mobbingu i molestowania (kwestionariusze: np. LIPT, NAQ, MDM; wywiad ustrukturyzowany bazujący na LIPT), oraz przedstawione wybrane aspekty prawne radzenia sobie z tymi zjawiskami


Program szolenia:

✔ Charakterystyka zachowań mobbingowych i molestowania seksualnego.

✔ Kryteria diagnostyczne i różnicujące mobbingu i molestowania seksualnego.

✔ Metody i narzędzia diagnostyczne.

✔ Wpływ mobbingu i molestowania na zdrowie fizyczne, psychiczne i funkcjonowanie w miejscu pracy.

✔ Metody oceny możliwości interwencji.

✔ Formy interwencji psychologicznej i prawnej w przypadku molestowania i mobbingu.

✔ Wskazówki do pracy terapeutycznej z osobami z doświadczeniem mobbingu lub molestowania.


Do kogo skierowane jest szkolenie?

Szkolenie skierowane jest do psychologów i psychiatrów, którzy chcą poznać metody diagnozy oraz interwencji w przypadku, gdy ich pacjent zgłasza, że doświadcza mobbingu lub molestowania w miejscu pracy. Na szkolenie zapraszamy również studentów psychologi oraz osoby zainteresowane tematem interwencji i diagnozy osób, które doświadczają mobbingu i molestowania w miejscu pracy.


Czy po zakupieniu szkolenia mogę otrzymać certyfikat potwierdzający wzięcie udziału w szkoleniu?

Szkolenia organizowane przez Szkołę Psychoterapii Dialog są certyfikowane. Certyfikat uczestnictwa może otrzymać także osoba, która nie brała udziału w danym szkoleniu na żywo, a korzystała z nagrania zamieszczonego na platformie www.dialoteka.pl

Aby dowiedzieć się jak uzyskać certyfikat z wykupionego szkolenia przejdź TUTAJ.


UWAGA: Dostęp do każdego wykupionego szkolenia jest aktywny przez 90 dni od daty zakupu.


dr n.hum. Agnieszka Mościcka-Teske


Kierowniczka Zakładu Psychologii Klinicznej i Zdrowia w Wydziale Psychologii i Prawa w Poznaniu, Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS. Absolwentka Szkoły Trenerów i Psychoterapeutów Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie. W trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej. Konsultantka, biegła sądowa, psychoterapeutka oraz trenerka w tematyce komunikacji i asertywności oraz radzenia sobie ze stresem, agresją w miejscu pracy, mobbingiem i molestowaniem seksualnym. Autorka szeregu publikacji na temat agresji, mobbingu i stresu w miejscu pracy. Ekspertka powoływana do uczestnictwa w Komisjach Antymobbingowych. Współautorka informatora przygotowanego dla Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP na temat mobbingu „Mobbing w środowisku pracy. Charakterystyka zjawiska, jego konsekwencje, aspekty prawne i sposoby przeciwdziałania”. Twórczyni i realizatorka szkoleń realizowanych we współpracy z przedsiębiorstwami prywatnymi oraz instytucjami samorządowymi, Instytutem Medycyny Pracy z Łodzi, Centralnym Instytutem Ochrony Pracy z Warszawy, Państwową Inspekcją Pracy.


OPINIE UCZESTNIKÓW

Izabella
Uwielbiam Panią Doktor za gotowość dzielenia się wiedzą i tylko dlatego, że miałam z nią zajęcia na SWPS Poznań zarezerwowałam sobie więcej czasu niż klasyczne 2 godziny :)
Katarzyna
Bardzo wartościowe szkolenie.
Anna
Temat ciekawy i złożony, wiele przykładów - mogłoby być dłuższe albo w dwóch lub więcej częściach.

Sprawdź ofertę subskrypcji naszych szkoleń:

139 PLN

miesięcznie

dostęp do wszystkich nadchodzących szkoleń organizowanych przez Szkołę Psychoterapii DIALOG (min. 36 szkoleń rocznie)

Bezterminowy dostęp do nagrań ze szkoleń, których premiera odbyła się od momentu uruchomienia Twojej subskrypcji. Nagrania ze szkoleń udostępniamy Ci na cały czas trwania Twojej subskrypcji

certyfikaty ze szkoleń w których uczestniczyłeś/aś


UWAGA! Dołącz do subskrypcji już teraz i zobacz, co otrzymasz na start!

Tylko teraz nowi Subskrybenci dodatkowo otrzymają dostęp do kursów z Biblioteki Szkoleń, które odbyły się od grudnia 2022 roku aż do teraz. Sprawdź, które kursy trafią na Twoje konto, jeśli dołączysz do subskrypcji (począwszy od szkolenia z prof. Bogdanem de Barbaro z 6 grudnia 2022 roku): https://www.dialoteka.pl/lp/wszystkie-dostepne-szkolenia