PACJENT, KTÓRY ZGŁASZA MOLESTOWANIE I MOBBING W PRACY. PRZEWODNIK KROK PO KROKU DLA PSYCHOLOGÓW I PSYCHIATRÓW

Dowiedz się, jak Ty jako psycholog lub psychiatra, możesz pomóc pacjentowi, który zgłasza, że doświadcza molestowania lub mobbingu w miejscu pracy.

Poznaj lepiej to zjawisko oraz dowiedz się, jakie narzędzia diagnostyczne, procedury i metody pomocy warto zastosować.

Celem szkolenia jest przekazanie słuchaczom wiedzy na temat charakterystyki zachowań mobbingowych i molestowania oraz wiedzy odnoszącej się do praktyki związanej z interwencją na poziomie indywidualnym (klient w gabinecie psychologa lub psychiatry).

Ponadto podczas zajęć zostaną przywołane narzędzia diagnozy mobbingu i molestowania (kwestionariusze: np. LIPT, NAQ, MDM; wywiad ustrukturyzowany bazujący na LIPT), oraz przedstawione wybrane aspekty prawne radzenia sobie z tymi zjawiskami


Program szolenia:

✔ Charakterystyka zachowań mobbingowych i molestowania seksualnego.

✔ Kryteria diagnostyczne i różnicujące mobbingu i molestowania seksualnego.

✔ Metody i narzędzia diagnostyczne.

✔ Wpływ mobbingu i molestowania na zdrowie fizyczne, psychiczne i funkcjonowanie w miejscu pracy.

✔ Metody oceny możliwości interwencji.

✔ Formy interwencji psychologicznej i prawnej w przypadku molestowania i mobbingu.

✔ Wskazówki do pracy terapeutycznej z osobami z doświadczeniem mobbingu lub molestowania.


Do kogo skierowane jest szkolenie?

Szkolenie skierowane jest do psychologów i psychiatrów, którzy chcą poznać metody diagnozy oraz interwencji w przypadku, gdy ich pacjent zgłasza, że doświadcza mobbingu lub molestowania w miejscu pracy. Na szkolenie zapraszamy również studentów psychologi oraz osoby zainteresowane tematem interwencji i diagnozy osób, które doświadczają mobbingu i molestowania w miejscu pracy.


Czy po zakupieniu szkolenia mogę otrzymać certyfikat potwierdzający wzięcie udziału w szkoleniu?

Szkolenia organizowane przez Szkołę Psychoterapii Dialog są certyfikowane. Certyfikat uczestnictwa może otrzymać także osoba, która nie brała udziału w danym szkoleniu na żywo, a korzystała z nagrania zamieszczonego na platformie www.dialoteka.pl

Aby dowiedzieć się jak uzyskać certyfikat z wykupionego szkolenia przejdź TUTAJ.


UWAGA: Dostęp do każdego wykupionego szkolenia jest aktywny przez 90 dni od daty zakupu.


dr n.hum. Agnieszka Mościcka-Teske


Kierowniczka Zakładu Psychologii Klinicznej i Zdrowia w Wydziale Psychologii i Prawa w Poznaniu, Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS. Absolwentka Szkoły Trenerów i Psychoterapeutów Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie. W trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej. Konsultantka, biegła sądowa, psychoterapeutka oraz trenerka w tematyce komunikacji i asertywności oraz radzenia sobie ze stresem, agresją w miejscu pracy, mobbingiem i molestowaniem seksualnym. Autorka szeregu publikacji na temat agresji, mobbingu i stresu w miejscu pracy. Ekspertka powoływana do uczestnictwa w Komisjach Antymobbingowych. Współautorka informatora przygotowanego dla Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP na temat mobbingu „Mobbing w środowisku pracy. Charakterystyka zjawiska, jego konsekwencje, aspekty prawne i sposoby przeciwdziałania”. Twórczyni i realizatorka szkoleń realizowanych we współpracy z przedsiębiorstwami prywatnymi oraz instytucjami samorządowymi, Instytutem Medycyny Pracy z Łodzi, Centralnym Instytutem Ochrony Pracy z Warszawy, Państwową Inspekcją Pracy.


OPINIE UCZESTNIKÓW

Izabella
Uwielbiam Panią Doktor za gotowość dzielenia się wiedzą i tylko dlatego, że miałam z nią zajęcia na SWPS Poznań zarezerwowałam sobie więcej czasu niż klasyczne 2 godziny :)
Katarzyna
Bardzo wartościowe szkolenie.
Anna
Temat ciekawy i złożony, wiele przykładów - mogłoby być dłuższe albo w dwóch lub więcej częściach.

Sprawdź ofertę subskrypcji naszych szkoleń:

139 PLN

miesięcznie

dostęp do wszystkich nadchodzących szkoleń organizowanych przez Szkołę Psychoterapii DIALOG (min. 36 szkoleń rocznie)

90-dniowy dostęp do nagrań ze szkoleń, których premiera odbyła się od momentu uruchomienia Twojej subskrypcji

certyfikaty ze szkoleń w których uczestniczyłeś/aś