PACJENT, KTÓRY ZGŁASZA MOLESTOWANIE I MOBBING W PRACY. PRZEWODNIK KROK PO KROKU DLA PSYCHOLOGÓW I PSYCHIATRÓW

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ocena: 4,9/5

"Uwielbiam Panią Doktor za gotowość dzielenia się wiedzą. Temat ciekawy i złożony, wiele przykładów, wszystko świetnie przygotowane."

Czas trwania: 3:05:27

Praktyczne szkolenie, na którym dowiesz się, jak możesz pomóc pacjentowi, który zgłasza, że doświadcza molestowania lub mobbingu w miejscu pracy.


NA SZKOLENIU:

✔️ Poznasz narzędzia diagnozy mobbingu i molestowania (kwestionariusze: np. LIPT, NAQ, MDM; wywiad ustrukturyzowany bazujący na LIPT) oraz wybrane aspekty prawne radzenia sobie z tymi zjawiskami.

✔️ Dowiesz się, jakie są formy interwencji psychologicznej i prawnej w przypadku molestowania i mobbingu.

✔️ Posłuchasz o wskazówkach do pracy terapeutycznej z osobami z doświadczeniem mobbingu lub molestowania.

✔️Poznasz kryteria diagnostyczne i różnicujące mobbingu i molestowania seksualnego.

✔️ Lepiej zrozumiesz wpływ mobbingu i molestowania na zdrowie fizyczne, psychiczne i funkcjonowanie w miejscu pracy.

✔️ Opowiemy o charakterystyce zachowań mobbingowych i molestowania seksualnego.

✔️ Poznasz metody oceny możliwości interwencji.

Poznaj lepiej zjawiska mobbingu i molestowania w miejscu pracy oraz dowiedz się, jakie narzędzia diagnostyczne, procedury i metody pomocy warto zastosować.

Celem szkolenia jest przekazanie słuchaczom wiedzy na temat charakterystyki zachowań mobbingowych i molestowania oraz wiedzy odnoszącej się do praktyki związanej z interwencją na poziomie indywidualnym (klient w gabinecie psychologa lub psychiatry).


DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE?

➡️ Dołącz do szkolenia, jeśli jesteś psychologiem lub psychoterapeutą niezależnie od nurtu i chcesz lepiej poznać metody diagnozy oraz interwencji w przypadku, gdy ich pacjent zgłasza, że doświadcza mobbingu lub molestowania w miejscu pracy.

➡️ W szkoleniu możesz uczestniczyć też jako student psychologii lub osoba zainteresowana tematem interwencji i diagnozy osób, które doświadczają mobbingu i molestowania w miejscu pracy.

➡️ Zapraszamy też przedstawicieli działów HR i kultury organizacyjnej, którzy chcą lepiej zrozumieć zjawiska, które mogą zajść w organizacji.

UWAGA: Dostęp do każdego wykupionego szkolenia jest aktywny przez 90 dni od daty zakupu.


Sprawdź, jak otrzymać certyfikat potwierdzający wzięcie udziału w szkoleniu KLIKNIJ TUTAJ

dr n. hum. Agnieszka Mościcka-Teske


➡️ Kierowniczka Zakładu Psychologii Klinicznej i Zdrowia w Wydziale Psychologii i Prawa w Poznaniu, Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS. Absolwentka Szkoły Trenerów i Psychoterapeutów Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie.

➡️ W trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej. Konsultantka, biegła sądowa, psychoterapeutka oraz trenerka w tematyce komunikacji i asertywności oraz radzenia sobie ze stresem, agresją w miejscu pracy, mobbingiem i molestowaniem seksualnym.

➡️ Autorka szeregu publikacji na temat agresji, mobbingu i stresu w miejscu pracy. Ekspertka powoływana do uczestnictwa w Komisjach Antymobbingowych. Współautorka informatora przygotowanego dla Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP na temat mobbingu „Mobbing w środowisku pracy. Charakterystyka zjawiska, jego konsekwencje, aspekty prawne i sposoby przeciwdziałania”.

➡️ Twórczyni i realizatorka szkoleń realizowanych we współpracy z przedsiębiorstwami prywatnymi oraz instytucjami samorządowymi, Instytutem Medycyny Pracy z Łodzi, Centralnym Instytutem Ochrony Pracy z Warszawy, Państwową Inspekcją Pracy.

➡️ Inne szkolenia prowadzącej na platformie dialoteka.pl:


OPINIE UCZESTNIKÓW

Uwielbiam Panią Doktor za gotowość dzielenia się wiedzą i tylko dlatego, że miałam z nią zajęcia na SWPS Poznań zarezerwowałam sobie więcej czasu niż klasyczne 2 godziny :)
Izabella
Bardzo wartościowe szkolenie.
Katarzyna
Temat ciekawy i złożony, wiele przykładów - mogłoby być dłuższe albo w dwóch lub więcej częściach.
Anna