CO KAŻDY PSYCHOTERAPEUTA POWINIEN WIEDZIEĆ

O PSYCHOPATOLOGII W 2023 ROKU?

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ocena: 4,8/5

"Bardzo mi się podobało, merytorycznie, jasno i zwięźle, a prowadzący spotkanie bardzo empatyczny i obecny."

Czas trwania: 3:03:29

O jakich zaburzeniach psychicznych nie piszą jeszcze w podręcznikach? Dowiedz się na szkoleniu z psychopatologii w 2023 roku.


NA SZKOLENIU:

✔️ Dowiesz się o najważniejszych zmianach i nowościach, które mają miejsce w obszarze psychopatologii, łącznie z tymi wymagającymi największej uwagi w 2023.

✔️ Posłuchasz o:

  • Zaburzeniach neurorozwojowych (ADHD, Zaburzenia ze spektrum autyzmu) - nowa perspektywa psychopatologiczna i nowa epidemiologia.
  • Klasykach psychiatrii w nowej odsłonie - schizofrenii, depresji, zaburzeniach lękowych i innych.
  • Zaburzeniach osobowości we współczesnej perspektywie - czy to rzeczywiście rewolucja?
  • Zagadnieniach normy w psychiatrii - współczesne spojrzenie (co na to ICD-11?). O patologiach, które stały się normą i na odwrót.
  • Zagadnieniach diagnostyki różnicowej - jak ICD-11 przychodzi z pomocą - omówienie na przykładach.
  • Wybranych informacjach na temat współwystępowania różnych zaburzeń psychicznych - jak często diagnozując jedno zaburzenie należy poszukać kolejnego?
  • Zagadnieniach transdiagnostycznych - jeden objaw, wiele rozpoznań.
  • Tym, czy pacjent zgłaszający pojedynczy objaw (aleksytymia, zachowania agresywne, objawy psychotyczne) to osoba z zaburzeniami psychicznymi?
  • Zaburzeniach psychicznych, o których nie piszą jeszcze w podręcznikach (i nie wiadomo, czy będą!).

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do psychoterapeutów i będzie omawiało te obszary zaburzeń psychicznych, które wydają się najistotniejsze dla tej grupy odbiorców. 

Program szkolenia powstał z uwzględnieniem uwag i opinii uczestników szkoleń, wyrażonych w specjalnie przygotowanej ankiecie, tak aby omawiane zagadnienia jak najbardziej odpowiadały Państwa oczekiwaniom.


DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE?

➡️ Dołącz do szkolenia, jeśli jesteś psychologiem lub psychoterapeutą niezależnie od nurtu i chcesz uaktualnić swoją wiedzę z psychopatologii oraz dowiedzieć się, jakie najważniejsze zmiany i dokonania w niej obecnie zachodzą.

➡️ W szkoleniu możesz uczestniczyć też jako student psychologii lub osoba zainteresowana tematem najnowszej wiedzy z dziedziny psychopatologii.


📄 Jesteś psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej PTTPB? Wykorzystaj certyfikat ze szkolenia do przedłużenia swojego certyfikatu psychoterapeuty 📄


UWAGA: Dostęp do każdego wykupionego szkolenia jest aktywny przez 90 dni od daty zakupu.

Wszystkie szkolenia są certyfikowane i objęte patronatem merytorycznym
Szkoły Psychoterapii Dialog.

Sprawdź, jak otrzymać certyfikat potwierdzający wzięcie udziału w szkoleniu:

Kliknij tutaj

Recenzje Użytkowników:

lek. Piotr Krawczyk


➡️ Lekarz psychiatra, od dawna zainteresowany nozologią i klasyfikacjami psychiatrycznymi.

➡️ Autor m.in. artykułu "ICD-11 vs. ICD-10 – przegląd aktualizacji i nowości wprowadzonych w najnowszej wersji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób WHO" opublikowanego na łamach Psychiatrii Polskiej w 2020 roku i tłumacz skróconej wersji podręcznika DSM-5: "Kryteria diagnostyczne z DSM-5. Desk reference".

➡️ Kierownik Poradni Zaburzeń Snu w Centrum Terapii Dialog.

➡️ Inne szkolenia prowadzącego na platformie dialoteka.pl:

Darmowe materiały prowadzącego, które możesz polecić swoim pacjentom lub wykorzystać w psychoedukacji online lub offline: