➡️ Lekarz psychiatra, od dawna zainteresowany nozologią i klasyfikacjami psychiatrycznymi.

➡️ Autor m.in. artykułu "ICD-11 vs. ICD-10 – przegląd aktualizacji i nowości wprowadzonych w najnowszej wersji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób WHO" opublikowanego na łamach Psychiatrii Polskiej w 2020 roku i tłumacz skróconej wersji podręcznika DSM-5: "Kryteria diagnostyczne z DSM-5. Desk reference".

➡️ Kierownik Poradni Zaburzeń Snu w Centrum Terapii Dialog.