PROFIL EKSPERTA

Ronald D. Siegel

ZOBACZ SZKOLENIA PROWADZĄCEGO:

WIĘCEJ O EKSPERCIE:

▶ Dr Ronald D. Siegel jest adiunktem psychologii w Harvard Medical School, gdzie wykłada od ponad 30 lat.

▶Jest wieloletnim uczniem medytacji uważności. Zasiada w zarządzie i wydziale Instytutu Medytacji i Psychoterapii.

▶ Jest współautorem książki “Back Sense: A Revolutionary Approach to Halting the Cycle of Chronic Back Pain”, integrującej zachodnie i wschodnie podejścia do leczenia przewlekłego bólu pleców; współredaktorem uznanych książek dla profesjonalistów, takich jak “Mindfulness and Psychotherapy” oraz “Wisdom and Compassion in Psychotherapy: Deepening Mindfulness in Clinical Practice”, a także współautorem nowego profesjonalnego artykułu “Sitting Together: Essential Skills for Mindfulness-based Psychotherapy”.