JAK PRACOWAĆ Z PACJENTEM Z NATRĘCTWAMI RELIGIJNYMI? SZKOLENIE DLA PSYCHOLOGÓW I PSYCHOTERAPEUTÓW.

Tytuł szkolenia: Jak pracować z pacjentem z natręctwami religijnymi?

Kiedy: 10 stycznia wtorek, 18:00 – 21:00

Koszt: 99 zł

WEŹ UDZIAŁ W SZKOLENIU NA ŻYWO

99 ZŁ | KUP BILET

KUPUJĘ DOSTĘP DO 4 NADCHODZĄCYCH SZKOLEŃ W RAMACH SUBSKRYPCJI*

139 ZŁ | PRZEJDŹ DO ZAKUPU

Dowiedz się, jak skutecznie pracować z pacjentem cierpiącym na obsesje i natręctwa o treści religijnej nazywanej inaczej skrupulatyzmem (skrupulanctwem).

Podczas szkolenia dowiesz się jakie są przejawy natręctw religijnych w OCD (często nazywanym skrupulatyzmem) i jakie specyficzne metody pracy należy zastosować przy tym rodzaju obsesji i kompulsji.

Skrupulatyzm jest jednym z najtrudniejszych do leczenia zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych. Pacjenci często “odbijają się” od terapeutów i duchownych, czując się niezrozumianymi przez obie grupy. Terapeuci są często przez tych pacjentów postrzegani jako nieczuli duchowo i zagrażający ich wierze, z kolei duchowni jako osoby nierozumiejące istoty ich problemów, którzy nie mają ostatecznie skutecznej odpowiedzi na ich zmagania tylko je ""normalizują"".

W celu udzielenia skutecznej pomocy pacjentom cierpiącym na skrupulatyzm niezbędne jest rozumienie zaburzenia psychicznego, jakim jest OCD oraz specyfiki potrzeb, które wynikają z wiary pacjenta uwikłanej w nerwicę eklezjogenną. Praca z takim pacjentem jest często interdyscyplinarna i obejmuje współpracę psychoterapeuty i osoby duchownej, którzy razem pomagają pacjentowi dojść do zdrowia psychicznego. Taka współpraca jest często dla psychoterapeutów nietypowa i nieznana, co może stanowić przeszkodę w skutecznej pomocy pacjentom.

Podczas tego szkolenia dowiesz się, jak rozumieć pacjenta z religijną nerwicą natręctw, jakie są skuteczne metody pracy o sprawdzonych i naukowo udowodnionych procedurach terapeutycznych oraz jak w ich ramach skutecznie współpracować z osobami duchownymi z wyczuleniem na potrzeby i wierzenia religijne pacjenta.


CZEGO DOWIESZ SIĘ PODCZAS SZKOLENIA:

➡ Czym są natręctwa religijne w OCD i jak się one przejawiają, (ze szczególnym uwzględnieniem polskiego kręgu kulturowego)?

➡ Co mówi nauka nt. związku religii i OCD?

➡ W jaki sposób rozumieją swoje objawy i skrupuły osoby cierpiące na OCD czy nerwicę eklezjogenną?

➡ Dlaczego natręctwa religijne są trudne do leczenia i sprawiają tak duże trudności w pracy psychoterapeutycznej? Jakie są praktyczne i specyficzne metody pracy terapeutycznej z natręctwami religijnymi?

➡ W jaki sposób być uważnym i szanującym dla przekonań religijnych pacjenta, a jednocześnie skutecznie leczyć religijne natręctwa?

➡ Kiedy, w jaki sposób i z jak współpracować z przygotowanym duchownym w procesie leczenia pacjenta?

➡ Przykłady praktycznej pracy klinicznej


DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie skierowane jest do psychologów i psychoterapeutów wszelkich nurtów zainteresowanych skutecznymi metodami pracy z pacjentem z zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi o treści religijnej. Szkolenie będzie poruszało tematy współpracy z duchownymi oraz przekonań religijnych pacjentów, ale nie jest w żaden sposób skierowane do terapeutów o takich czy innych przekonaniach religijnych. Przedstawiane procedury terapeutyczne będą miały zastosowanie uniwersalne i są standardowo zalecane w przypadku pracy ze skrupulatyzmem niezależnie od własnych poglądów religijno-duchowych terapeuty. Szkolenie skierowane jest również do studentów psychologii oraz osób zainteresowanych skutecznym leczeniem psychoterapeutycznym skrupulatyzmu.


JAKA JEST FORMUŁA SZKOLENIA?

Szkolenie odbędzie się on-line na platformie Dialoteka.pl i będzie trwało 3 godziny. Podczas szkolenie odbędzie się część wykładowa oraz moderowana sesja pytań i odpowiedzi. Szkolenie będzie nagrywane i każda osoba, która się zarejestruje otrzyma 90-dniowy dostęp do nagrania.

KTO POPROWADZI SZKOLENIE?

ks. Jacek Prusak


Doktor psychologii

Psychoterapeuta

Konsultant w Zakładzie Terapii Rodzin CM UJ

Duchowny katolicki (jezuita)

Rzecznik Akademii “Ignatianum” w Krakowie

Adiunkt w Instytucie Psychologii AIK ( Kierownik Katedry Psychopatologii i Psychoprofilaktyki) Kliniczny pracownik socjalny (MSW, Boston College)

Redaktor "Tygodnika Powszechnego”

W latach 2000-2002 visiting scholar w Psychoanalytic Institute of New England (PINE)

Autor książki "Kościół na kozetce. Rozmowy o niełatwej relacji psychologii i wiary”

Co zyskuje wykupując subskrypcję?

dostęp do wszystkich nadchodzących szkoleń organizowanych przez Szkołę Psychoterapii DIALOG (min. 36 szkoleń rocznie)

 Bezterminowy dostęp do nagrań ze szkoleń, których premiera odbyła się od momentu uruchomienia Twojej subskrypcji. Nagrania ze szkoleń udostępniamy Ci na cały czas trwania Twojej subskrypcji

certyfikaty ze szkoleń w których uczestniczyłeś/aś

Szczegółowy opis oferty subskrypcji znajdziesz TUTAJ