JAK PRACOWAĆ Z PACJENTEM Z NATRĘCTWAMI RELIGIJNYMI?

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ocena: 4,5/5

"Ciekawy temat i ciekawa perspektywa - bardzo profesjonalne podejście."

Czas trwania: 3:09:16

Praktyczne szkolenie, na którym dowiesz się, jak skutecznie pracować z pacjentem cierpiącym na obsesje i natręctwa o treści religijnej nazywanej inaczej skrupulatyzmem (skrupulanctwem).


NA SZKOLENIU:

✔️ Zapoznasz się z przykładami praktycznej pracy klinicznej.

✔️ Dowiesz się dlaczego natręctwa religijne są trudne do leczenia i sprawiają tak duże trudności w pracy psychoterapeutycznej.

✔️ Poznasz praktyczne i specyficzne metody pracy terapeutycznej z natręctwami religijnymi.

✔️ Posłuchasz o tym, w jaki sposób być uważnym i szanującym dla przekonań religijnych pacjenta, a jednocześnie skutecznie leczyć religijne natręctwa.

✔️ Lepiej zrozumiesz, w jaki sposób rozumieją swoje objawy i skrupuły osoby cierpiące na OCD czy nerwicę eklezjogenną.

✔️ Dowiesz się, kiedy, w jaki sposób i jak współpracować z przygotowanym duchownym w procesie leczenia pacjenta.

✔️ Lepiej zrozumiesz, czym są natręctwa religijne w OCD i jak się one przejawiają, (ze szczególnym uwzględnieniem polskiego kręgu kulturowego) oraz co mówi nauka nt. związku religii i OCD.


Podczas szkolenia dowiesz się jakie są przejawy natręctw religijnych w OCD (często nazywanym skrupulatyzmem) i jakie specyficzne metody pracy należy zastosować przy tym rodzaju obsesji i kompulsji.

Skrupulatyzm jest jednym z najtrudniejszych do leczenia zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych. Pacjenci często “odbijają się” od terapeutów i duchownych, czując się niezrozumianymi przez obie grupy.

Terapeuci są często przez tych pacjentów postrzegani jako nieczuli duchowo i zagrażający ich wierze, z kolei duchowni jako osoby nierozumiejące istoty ich problemów, którzy nie mają ostatecznie skutecznej odpowiedzi na ich zmagania tylko je ""normalizują"".

W celu udzielenia skutecznej pomocy pacjentom cierpiącym na skrupulatyzm niezbędne jest rozumienie zaburzenia psychicznego, jakim jest OCD oraz specyfiki potrzeb, które wynikają z wiary pacjenta uwikłanej w nerwicę eklezjogenną.

Praca z takim pacjentem jest często interdyscyplinarna i obejmuje współpracę psychoterapeuty i osoby duchownej, którzy razem pomagają pacjentowi dojść do zdrowia psychicznego. Taka współpraca jest często dla psychoterapeutów nietypowa i nieznana, co może stanowić przeszkodę w skutecznej pomocy pacjentom.

Podczas tego szkolenia dowiesz się, jak rozumieć pacjenta z religijną nerwicą natręctw, jakie są skuteczne metody pracy o sprawdzonych i naukowo udowodnionych procedurach terapeutycznych oraz jak w ich ramach skutecznie współpracować z osobami duchownymi z wyczuleniem na potrzeby i wierzenia religijne pacjenta.

Szkolenie będzie poruszało tematy współpracy z duchownymi oraz przekonań religijnych pacjentów, ale nie jest w żaden sposób skierowane do terapeutów o takich czy innych przekonaniach religijnych. Przedstawiane procedury terapeutyczne będą miały zastosowanie uniwersalne i są standardowo zalecane w przypadku pracy ze skrupulatyzmem niezależnie od własnych poglądów religijno-duchowych terapeuty.


DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE?

➡️ Dołącz do szkolenia, jeśli jesteś psychologiem lub psychoterapeutą niezależnie od nurtu i chcesz lepiej zrozumieć skuteczne metody pracy z pacjentem z zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi o treści religijnej.

➡️ W szkoleniu możesz uczestniczyć też jako student psychologii lub osoba zainteresowana skutecznym leczeniem psychoterapeutycznym skrupulatyzmu.

UWAGA: Dostęp do każdego wykupionego szkolenia jest aktywny przez 90 dni od daty zakupu.

Sprawdź, jak otrzymać certyfikat potwierdzający wzięcie udziału w szkoleniu KLIKNIJ TUTAJ

Ks. dr Jacek Prusak


➡️ Doktor psychologii

➡️ Psychoterapeuta

➡️ Konsultant w Zakładzie Terapii Rodzin CM UJ

➡️ Duchowny katolicki (jezuita)

➡️ Rzecznik Akademii “Ignatianum” w Krakowie

➡️ Adiunkt w Instytucie Psychologii AIK ( Kierownik Katedry Psychopatologii i Psychoprofilaktyki) Kliniczny pracownik socjalny (MSW, Boston College)

➡️ Redaktor "Tygodnika Powszechnego”

➡️ W latach 2000-2002 visiting scholar w Psychoanalytic Institute of New England (PINE)

➡️ Autor książki "Kościół na kozetce. Rozmowy o niełatwej relacji psychologii i wiary”

➡️ Inne szkolenia prowadzącego na platformie dialoteka.pl

OPINIE UCZESTNIKÓW

Szkolenie wartościowe, a Ks. dr przekazał dużo cennych wiadomości.
Barbara
Brakowało mi wstępu teoretycznego dotyczącego wyjaśnienia pojęć związanych z religią (potoczne rozumienie vs. rozumienie teologiczne). Wykład byłby łatwiejszy w odbiorze.
Katarzyna
Ciekawy temat i ciekawa perspektywa - rzadko ma się możliwość uczestniczyć w spotkaniu z terapeutą, który jest jednocześnie księdzem :)
Julia