➡️ Doktor psychologii

➡️ Psychoterapeuta

➡️ Konsultant w Zakładzie Terapii Rodzin CM UJ

➡️ Duchowny katolicki (jezuita)

➡️ Rzecznik Akademii “Ignatianum” w Krakowie

➡️ Adiunkt w Instytucie Psychologii AIK ( Kierownik Katedry Psychopatologii i Psychoprofilaktyki) Kliniczny pracownik socjalny (MSW, Boston College)

➡️ Redaktor "Tygodnika Powszechnego”

➡️ W latach 2000-2002 visiting scholar w Psychoanalytic Institute of New England (PINE)

➡️ Autor książki "Kościół na kozetce. Rozmowy o niełatwej relacji psychologii i wiary”