JAK PRACOWAĆ Z PACJENTEM,

KTÓREGO BLISKI UMIERA?

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ocena: 4,75/5

Czas trwania: 02:56:41

Praktyczne szkolenie, podczas którego dowiesz się, jak pracować z pacjentem indywidualnym, parą lub rodziną, którzy potrzebują pomocy, ponieważ ktoś im bliski (dziecko, partner, rodzic) przedwcześnie (niezgodnie z cyklem życia) i niedługo umrze.

Podczas szkolenia dowiesz się, jak pomóc swoim pacjentom poradzić sobie w sytuacji antycypowanej straty i jak poukładać często powikłane więzi przed śmiercią osoby bliskiej.

Podczas szkolenia skupimy się na pracy z pacjentami, których bliscy odchodzą w skutek niespodziewanych lub nagłych czynników (choroba, wypadek) - takich, które kończą czyjeś życie przed naturalnym dopełnieniem się cyklu życia (śmierci w podeszłym wieku).


Na szkoleniu:

➡️Dowiesz się, jak pomagać pacjentom w radzeniu sobie z antycypowaną stratą osoby bliskiej.

➡️Dowiesz się, jak pomóc pacjentom najlepiej wykorzystać czas, który im pozostał z osobą bliską.

➡️Dowiesz się, jak pomóc poukładać pacjentom powikłane więzi z osobą, która niebawem odejdzie.

➡️Dowiesz się, jak pracować, kiedy więź z osobą, która odchodzi jest trudna lub konfliktowa.

➡️Dowiesz się, jak pomóc pacjentom, by czas odchodzenia kogoś bliskiego nie był tylko czasem bólu i unikania, ale także był to czas bliskości i domykania trudnych spraw.

➡️Dowiesz się, jak i na ile rozmawiać o śmierci osoby bliskiej.

➡️Dowiesz się, jak wygląda praca zależnie od tego, czy jest to praca z pacjentem indywidualnym, parą, czy też rodziną.

➡️Poznasz praktyczne przykłady pracy klinicznej.


DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE?

➡️ Dołącz do szkolenia, jeśli jesteś psychologiem lub psychoterapeutą pracującym indywidualnie lub z parami i rodzinami i chcesz skuteczniej prowadzić swoich pacjentów w sytuacji, gdy ktoś bliski przedwcześnie umiera.

➡️ W szkoleniu możesz uczestniczyć też jako student psychologii lub osoba, która jest zainteresowana tematem psychoterapii osób, które potrzebują pomocy, ponieważ ktoś im bliski przedwcześnie i niedługo umrze.

Wszystkie szkolenia są certyfikowane i objęte patronatem merytorycznym
Szkoły Psychoterapii Dialog.

Sprawdź, jak otrzymać certyfikat potwierdzający wzięcie udziału w szkoleniu:

Kliknij tutaj

Recenzje Użytkowników:

dr hab. Bernadetta Janusz


➡️ Jest psychologiem klinicznym i antropologiem. Obecnie jest adiunktem w Katedrze Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie pod kier. Bogdana de Barbaro. Pracuje jako terapeutka indywidualna, par i rodzin.

➡️ Ukończyła szkolenia z zakresu terapii psychodynamicznej i systemowej w akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Szkole Terapii Rodzin w 2002 roku. W 2019 roku ukończyła szkolenie z zakresu psychoterapii psychoanalitycznej w Szkole Olgi Pilinow akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej. Jest certyfikowaną psychoterapeutką od 2003 roku, a od 2010 roku posiada akredytację jako superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W 2010 roku uzyskała specjalizację z psychologii klinicznej. Szkoliła się w Anna Freud Center i w zakresie diagnozy mentalizacji i Portland Institute of Loss and Transition w zakresie pracy z powikłaną żałobą. Pracuje również jako nauczycielka terapii par i rodzin.

➡️ W swojej pracy badawczej i klinicznej interesuje ją zjawisko powikłanej żałoby. Interesują ja badania jakościowe, szczególnie analiza konwersacyjna. Zajmuje się badaniem procesu psychoterapii i procesów żałoby.