NAJNOWSZE SPOSOBY ROZUMIENIA ŻAŁOBY PRZYDATNE W PRACY Z PACJENTEM.

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ocena: 4,8/5

"Jestem zachwycona poziomem szkolenia, kompetencjami pani Anny, umiejętnością przekazania wiedzy. Dziękuję."

Czas trwania: 3:02:19

Praktyczne szkolenie, na którym poznasz specyfikę pracy z osobami przeżywającymi żałobę.


NA SZKOLENIU:

✔️ Dowiesz się, jakie są współczesne modele rozumienia procesu żałoby oraz jak wspierać terapeutycznie osoby, które ją przechodzą.

✔️ Lepiej zrozumiesz rolę psychoterapii we wspieraniu osób przeżywających żałobę oraz jaki wpływ na pracę mają własne postawy i przekonania terapeuty.

✔️ Posłuchasz, jak osobista postawa terapeuty i przekonania na temat żałoby wpływa na postrzeganie i pracę z pacjentem w żałobie?

✔️ Dowiesz się, gdzie przebiega granica między naturalnym procesem żałoby a zaburzeniami zdrowia psychicznego?

OPRÓCZ TEGO:

♦ Jakie są ważne obszary pracy z pacjentami w żałobie?

♦ Jakie są inne, pozaterapeutyczne, sposoby wspierania osób w żałobie?

♦ Ewolucja podejścia do procesu przeżywania żałoby.

♦ Jakie jest miejsce psychoterapii we wspieraniu osób w procesie żałoby?


Podczas szkolenia omówione zostaną zarówno współczesne modele opisujące proces żałoby, jak i rola i miejsce psychoterapii w niesieniu pomocy osobom dotkniętym stratą. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na osobiste przekonania i założenia, jakie mogą nosić w sobie terapeuci.

Szkolenie będzie okazją do poszerzenia własnej świadomości w obszarze rozumienia procesu żałoby i metod niesienia pomocy.


DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE?

➡️ Dołącz do szkolenia, jeśli jesteś psychologiem lub psychoterapeutą niezależnie od nurtu i chcesz lepiej zrozumieć najnowsze modele opisujące proces żałoby oraz miejsce psychoterapii we wspieraniu osób przechodzących żałobę.

➡️ W szkoleniu możesz uczestniczyć też jako student psychologii lub osoba zainteresowana tematyką żałoby oraz wsparcia terapeutycznego osób ją przechodzącą.

UWAGA: Dostęp do każdego wykupionego szkolenia jest aktywny przez 90 dni od daty zakupu.


Wszystkie szkolenia są certyfikowane i objęte patronatem merytorycznym
Szkoły Psychoterapii Dialog.

Sprawdź, jak otrzymać certyfikat potwierdzający wzięcie udziału w szkoleniu:

Kliknij tutaj

Recenzje Użytkowników:

Anna Bajkowska


➡️ Psycholożka, psychoterapeutka Gestalt. Absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie zrealizowała specjalizację z psychoterapii.

➡️ Ukończyła całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie Gestalt organizowane przez Instytut Gestalt w Krakowie. Specjalizuje się w pomocy osobom cierpiącym z powodu kryzysów osobistych oraz trudności w bliskich relacjach.

➡️ Ważny obszar jej terapeutycznej praktyki stanowi wsparcie osób w żałobie, kobiet i par z doświadczeniem poronienia i straty okołoporodowej.

➡️ Od 2013 roku związana jest z Fundacją Nagle Sami. Obecnie zasiada w Radzie Fundacji.

➡️ Prowadzi webinary i warsztaty z tematyki pomocy psychologicznej w obliczu straty i psychoterapii okołoporodowej.