dr hab. Bernadetta Janusz

➡️ Jest psychologiem klinicznym i antropologiem. Obecnie jest adiunktem w Katedrze Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie pod kier. Bogdana de Barbaro. Pracuje jako terapeutka indywidualna, par i rodzin.

➡️ Ukończyła szkolenia z zakresu terapii psychodynamicznej i systemowej w akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Szkole Terapii Rodzin w 2002 roku. W 2019 roku ukończyła szkolenie z zakresu psychoterapii psychoanalitycznej w Szkole Olgi Pilinow akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej. Jest certyfikowaną psychoterapeutką od 2003 roku, a od 2010 roku posiada akredytację jako superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W 2010 roku uzyskała specjalizację z psychologii klinicznej. Szkoliła się w Anna Freud Center i w zakresie diagnozy mentalizacji i Portland Institute of Loss and Transition w zakresie pracy z powikłaną żałobą. Pracuje również jako nauczycielka terapii par i rodzin.

➡️ W swojej pracy badawczej i klinicznej interesuje ją zjawisko powikłanej żałoby. Interesują ja badania jakościowe, szczególnie analiza konwersacyjna. Zajmuje się badaniem procesu psychoterapii i procesów żałoby.