JAK PRACOWAĆ Z PACJENTEM CHORYM ONKOLOGICZNIE? SZKOLENIE DLA PSYCHOLOGÓW

I PSYCHOTERAPEUTÓW

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ocena: 4,8/5

"Wspaniałe szkolenie, niezwykle ubogacające i jednocześnie uwrażliwiające. Niezwykle trudny temat, ale sposób prowadzenia pozwolił na doskonałe zrozumienie specyfiki choroby nowotworowej."

Czas trwania: 3:01:16

Praktyczne szkolenie, na którym lepiej zrozumiesz specyfikę pracy z pacjentem chorym onkologicznie.


NA SZKOLENIU:

✔️ Poznasz sposoby dobierania strategii terapeutycznych w zależności od stylu funkcjonowania rodziny i pacjenta (m.in. sposoby zadawania pytań, komunikacja w rodzinie i z personelem).

✔️  Poznasz podstawy pracy i interwencji wobec chorego onkologicznie.

✔️ Dowiesz się, jak terapeuta może skutecznie wspierać osoby chore onkologicznie w różnych trudnych sytuacjach w trakcie przebiegu leczenia.

✔️ Dowiesz się, jak na pacjenta i jego rodzinę wpływa doświadczenie choroby nowotworowej.

✔️ Dowiesz się, czym charakteryzuje się choroba onkologiczna i jaki jest jej przebieg.


Program szkolenia:

♦ Jak przygotować się do sesji z pacjentem chorym onkologicznie?

♦ W jaki sposób prowadzić rozmowę z pacjentem o jego chorobie?

♦ Jakie są style reakcji pacjentów na chorobę nowotworową?

♦ Jakie są formy reakcji i interpretacje pacjentów na chorobę?

♦ Jakich specyficznych trudności doświadczają osoby chore onkologicznie?

♦ Jak choroba onkologiczna wpływa na system rodzinny pacjenta i jakie są typy reakcji tego systemu?

♦ Na co zwracać uwagę w trakcie pracy z pacjentem w kolejnych fazach leczenia?

♦ Jaka jest specyfika pracy terapeutycznej z pacjentem chorym onkologicznie?

♦ Jak terapeuta może radzić sobie z własnymi uczuciami i doświadczeniami w pracy z pacjentami chorymi onkologicznie i ich rodzinami, aby nie wpaść w pułapkę wypalenia i zespołu chronicznego zmęczenia pomaganiem?

Poznaj podstawy psychoonkologii, dowiedz się, jak rozumieć pacjenta chorego onkologicznie i skutecznie z nim pracować.


DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE?

➡️ Dołącz do szkolenia, jeśli jesteś psychologiem lub psychoterapeutą niezależnie od nurtu i chcesz lepiej poznać i zrozumieć specyfikę pracy i sposoby pomagania pacjentom, którzy chorują na chorobę nowotworową.

➡️ W szkoleniu możesz uczestniczyć też jako student psychologii lub osoba zainteresowana tematem psychoonkologii i pracy terapeutycznej z pacjentami chorymi onkologicznie.

UWAGA: Dostęp do każdego wykupionego szkolenia jest aktywny przez 90 dni od daty zakupu.


Wszystkie szkolenia są certyfikowane i objęte patronatem merytorycznym
Szkoły Psychoterapii Dialog.

Sprawdź, jak otrzymać certyfikat potwierdzający wzięcie udziału w szkoleniu:

Kliknij tutaj

Recenzje Użytkowników:

dr Maria Rogiewicz


➡️ Autorka i współautorka artykułów i rozdziałów w książkach z zakresu pracy z chorymi na chorobę nowotworową i ich rodzinami oraz z osobami będącymi w żałobie. M.in. Praktycznego podręcznika psychoonkologii dorosłych i Praktycznego podręcznika psychoonkologii dzieci i nastolatków

➡️ Superwizorka Polskiego Towarzystwa Psychoterapii, psychoterapii Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Terapii Rodzin oraz psychoonkologii Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.

➡️ Specjalistka z wieloletnim stażem w pracy w obszarze pomocy psychologicznej. Wykładowca akademicki, prowadzi warsztaty, szkolenia i superwizje dla psychologów, lekarzy oraz pielęgniarek.