JAK PRACOWAĆ Z PACJENTAMI, KTÓRZY SĄ SPRAWCAMI PRZEMOCY?

Praktyczne szkolenie, na którym dowiesz się, jak pracować ze sprawcami przemocy (mężczyznami) oraz jakie są skuteczne techniki terapeutyczne, które pomogą twoim pacjentom radzić sobie z wybuchami złości i agresji.

👤 Prowadząca: Izabela Banasiak

🕐 Czas trwania: 03:01:58

⭐️ Ocena: 4,45/5

Obejrzyj całe szkolenie:

Jak pracować z pacjentami, którzy są sprawcami przemocy?


Podczas szkolenia dowiesz się, jakie są przyczyny zachowań przemocowych, na czym polega cykl przemocy oraz jak skutecznie zatrzymywać ten cykl.


Na szkoleniu:

➡️Dowiesz się, jakie są przyczyny zachowań przemocowych u mężczyzn oraz jakie są typowe cechy osób stosujących przemoc

➡️Dowiesz się, jak przebiega cykl przemocy oraz jakie są formy przemocy

➡️Dowiesz się, jak psychoedukować sprawców przemocy

➡️Poznasz skuteczne techniki powstrzymywania przemocy i radzenia sobie z bezsilnością, napięciem i irytacją

➡️Dowiesz się, jak wprowadzać wraz z pacjentem plan zmiany i plan bezpieczeństwa

➡️Dowiesz się, jak pomagać pacjentowi odkrywać zapalniki złości, sygnały sytuacyjne oraz sygnały z ciała zapowiadające zachowania agresywne

➡️Dowiesz się, jak docierać do przemocowych przekonań osób które ją stosują

➡️Dowiesz się, jak szukać wraz z pacjentem zdrowszych alternatyw do wyrażania złości

➡️Poznasz liczne przykłady pracy klinicznej ze sprawcami przemocy


DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE?

➡️Dołącz do szkolenia, jeśli jesteś psychologiem, psychoterapeutą lub terapeutą uzależnień, niezależnie od nurtu w którym pracujesz i chcesz poznać skuteczne sposoby pracy terapeutycznej z mężczyznami, którzy są sprawcami przemocy.

➡️W szkoleniu możesz uczestniczyć też jako student psychologii lub osoba, która jest zainteresowana tematem psychoterapii pacjentów, którzy są sprawcami przemocy i mają problem z kontrolowaniem gniewu i agresji.


UWAGA: Dostęp do każdego wykupionego szkolenia jest aktywny przez 90 dni od daty zakupu.

Recenzje Użytkowników

Wszystkie szkolenia są certyfikowane i objęte patronatem merytorycznym
Szkoły Psychoterapii Dialog.

Sprawdź, jak otrzymać certyfikat potwierdzający wzięcie udziału w szkoleniu:

Kliknij tutaj

Izabela Banasiak


➡️ Pedagożka, trenerka, kuratorka sądowa, facylitatorka, mediatorka, specjalistka w zakresie pomocy ofiarom przemocy domowej, superwizorka w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, w trakcie certyfikacji z psychoterapii uzależnień. Prowadzi superwizję z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie całej Polski, psychoterapię indywidualną i grupową.

➡️ Posiada ponad 30-letnią praktykę zawodową. Jest absolwentką m.in. studiów podyplomowych UW – Studium Terapii i Treningu Grupowego oraz: Studium Pomocy Psychologicznej, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Studium Prawa Europejskiego i Studium Psychoterapii Uzależnień. Pracowała przez kilka lat w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP (IPZ) i w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieskiej Linii” (NL).

➡️ Posiada Certyfikat Specjalisty przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Od 24 lat zajmuje się m.in. prowadzeniem szkoleń, prowadziła zajęcia w NAWA (Niebieska Akademia Warszawska). Doświadczenie w prowadzeniu warsztatów i szkoleń zdobywała w IPSIR UW, IPZ – NL oraz w firmach szkoleniowych. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, komunikacji, współpracy służb oraz prowadzenia programów edukacyjno-korekcyjnych według modelu z Duluth (ponad 55 edycji).

➡️ Od 25 lat współpracuje z Instytutem Psychologii Zdrowia i od kilku lat z Instytutem Prewencji Przemocy. Od roku 2020 prowadzi Ośrodek Wsparcia Po-Moc. W latach 2019-2021 członikini Rady Superwizorów Instytutu Psychologii Zdrowia PTP.