JAK PRACOWAĆ TERAPEUTYCZNIE W OBSZARZE SEKSUALNOŚCI Z OSOBAMI W SPEKTRUM AUTYZMU?

Podczas szkolenia dowiesz się, jakie trudności i zaburzenia w obszarze seksualności mogą występować u osób w spektrum autyzmu oraz jak możesz (jako psycholog i psychoterapeuta) z nimi pracować.

👤 Prowadząca: dr n. hum. Izabela Fornalik

🕐 Czas trwania: 03:01:59

⭐️ Ocena: 4,85/5

Obejrzyj całe szkolenie:

Jak pracować terapeutycznie w obszarze seksualności z osobami w spektrum autyzmu?Praktyczne szkolenie, na którym dowiesz się, jakie czynniki mają szczególny wpływ na rozwój psychoseksualny oraz na sposób wyrażania i doświadczania swojej seksualności przez osoby w spektrum autyzmu. Uzyskasz ponadto wiedzę, jak dopasować swój warsztat terapeutyczny do potrzeb tej grupy osób.


Na szkoleniu:

➡️Dowiesz się, w jaki sposób rozwój w spektrum autyzmu może wpływać na rozwój psychoseksualny oraz doświadczanie swojej seksualności.

➡️Dowiesz się, jak osoby w spektrum autyzmu doświadczają swojego ciała i jak to wpływa na ich seksualność

➡️Dowiesz się, jak współwystępujące trudności typu: niepełnosprawność intelektualna, OCD, ADHD, zaburzenia lękowe wpływają na seksualność osób w spektrum autyzmu i jak je uwzględnić w diagnozie seksuologicznej.

➡️Dowiesz się, z jakimi trudnościami i zaburzeniami w obszarze seksualności osoby w spektrum autyzmu najczęściej trafiają po pomoc seksuologiczną i psychoterapeutyczną.

➡️Na podstawie zaprezentowanych przykładów pracy klinicznej dowiesz się, jak przeprowadzić wstępną diagnozę wybranych problemowych zachowań w obszarze seksualności u osób w spektrum autyzmu.

➡️Dowiesz się, jak zaplanować interwencję/terapię w przypadku wybranych zachowań problemowych w obszarze seksualności u osób w spektrum autyzmu oraz jakie narzędzia są pomocne w pracy seksuologicznej z tą grupą osób.

➡️ Dowiesz się, jak budować relację z pacjentem_tką/klientem_tką w spektrum autyzmu, niezbędną w pracy seksuologicznej.


DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE?

➡️ Dołącz do szkolenia, jeśli jesteś psychologiem lub psychoterapeutą niezależnie od nurtu, w którym pracujesz i chcesz lepiej zrozumieć, jak osoby w spektrum autyzmu rozwijają się i funkcjonują w obszarze swojej seksualności oraz jak wspierać je w najczęstszych trudnościach w tych obszarach.

➡️ W szkoleniu możesz uczestniczyć również jako seksuolog pragnący poszerzyć swoją wiedzę z zakresu funkcjonowania i trudności w obszarze seksualnym u osób w spektrum autyzmu.

➡️ W szkoleniu możesz uczestniczyć też jako student psychologii, lub osoba, która jest zainteresowana tematem seksualności oraz trudności i zaburzeń w tym obszarze u osób w spektrum autyzmu.

UWAGA: Dostęp do każdego wykupionego szkolenia jest aktywny przez 90 dni od daty zakupu.

Wszystkie szkolenia są certyfikowane i objęte patronatem merytorycznym
Szkoły Psychoterapii Dialog.

Sprawdź, jak otrzymać certyfikat potwierdzający wzięcie udziału w szkoleniu:

Kliknij tutaj

Recenzje Użytkowników:

dr n. hum. Izabela Fornalik


➡️ Pedagożka specjalna, certyfikowana psychoterapeutka CBT, certyfikowana seksuolożka kliniczna PTS, członkini Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. 

➡️ Wykładowczyni na Podyplomowych Studiach „Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia” na UAM w Poznaniu oraz na studiach podyplomowych „Seksuologia Kliniczna” realizowanych na Uniwersytecie SWPS. 

➡️ Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnością sprzężoną oraz z osobami w spektrum autyzmu w obszarze seksualności. Od wielu lat prowadzi warsztaty i szkolenia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, osób w spektrum autyzmu, ich nauczycieli i rodziców na temat seksualności.

➡️ Jest autorką licznych publikacji na ten temat, między innymi książek: „Mam autyzm. Mam seksualność. I co dalej? Poradnik dla rodziców, terapeutów i nauczycieli” oraz „Jak edukować seksualnie osoby z niepełnosprawnością intelektualną? Poradnik dla specjalistów”, „Dojrzewanie. Miłość. Seks. Poradnik dla rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną”. Tworzy pomoce dydaktyczne do edukacji seksualnej osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jest autorką pakietów edukacyjnych „O dojrzewaniu. Chłopcy”, „O dojrzewaniu. Dziewczęta” oraz „Poznać i zrozumieć uczucia” dla osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

➡️ Prowadzi psychoterapię osób z problemami w zakresie zdrowia psychicznego oraz z problemami seksuologicznymi. W roku 2017 została wyróżniona tytułem Ambasadorki Konwencji ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami.