CZEGO WARTO NAUCZYĆ SIĘ OD TERAPEUTÓW SYSTEMOWYCH?

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ocena: 4,6/5

"Rewelacyjny przystępny sposób ukazania tego nurtu terapeutycznego plus oczywiście świetne przykłady z praktyki."

Czas trwania: 3:01:56

Szkolenie, na którym lepiej zrozumiesz jeden z głównych nurtów psychoterapii i poznasz praktyczne przykłady pracy klinicznej.


NA SZKOLENIU:

✔️ Dowiesz się, czy i kiedy kierować pacjenta na ten nurt terapii.

✔️ Zainspirujesz się najmocniejszymi jej stronami do pracy własnej z pacjentami, niezależnie od nurtu, w którym pracujesz.

✔️ Lepiej zrozumiesz, w jaki sposób nurt systemowy rozumie i pracuje z oporem u pacjenta.

✔️ Posłuchasz, jak wygląda psychoterapia systemowa poza gabinetem: w domu, pracy, grupie społecznej.

✔️ Dowiesz się, jakie są podstawowe założenia psychoterapii systemowej i czym wyróżnia się na tle innych nurtów?

Perspektywa systemowa jest pewnym sposobem rozumienia funkcjonowania człowieka w systemie, w którym żyje, a także problemu, który wnosi do terapii. Jest też szczególnym sposobem prowadzenia terapii polegającym na szukaniu wraz z osobami, które przyszły po pomoc w sytuacji trudnej, takiego jej rozumienia, aby wniosło to istotną zmianę w system. Terapia systemowa to sztuka zadawania pytań ułatwiających zobaczenie sytuacji w innym świetle. Terapeuta stawia hipotezy, ale jest gotowy je porzucać. W trakcie terapii dochodzi do dekonstrukcji wzorców na różnych poziomach: poznawczym, emocjonalnym, behawioralnym. Podczas szkolenia dowiesz się, jak z perspektywy systemowej wygląda rozumienie i praca z jednostkami, rodzinami oraz grupami. 


DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE?

➡️ Dołącz do szkolenia, jeśli jesteś psychologiem lub psychoterapeutą niezależnie od nurtu i chcesz lepiej poznać założenia nurtu psychoterapii systemowej

➡️ W szkoleniu możesz uczestniczyć też jako student psychologii rozważający szkolenie psychoterapeutyczne w tym nurcie lub osoba zainteresowana psychoterapią systemową.


📄 Jesteś psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej PTTPB? Wykorzystaj certyfikat ze szkolenia do przedłużenia swojego certyfikatu psychoterapeuty 📄


UWAGA: Dostęp do każdego wykupionego szkolenia jest aktywny przez 90 dni od daty zakupu.

Wszystkie szkolenia są certyfikowane i objęte patronatem merytorycznym
Szkoły Psychoterapii Dialog.

Sprawdź, jak otrzymać certyfikat potwierdzający wzięcie udziału w szkoleniu:

Kliknij tutaj

Recenzje Użytkowników:

Wanda Szaszkiewicz


➡️ Psycholożka kliniczna z długoletnim stażem pracy jako psychoterapeutka i terapeutka par i rodzin.

➡️ Pracowała w Zespole Leczenia Domowego Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie specjalizującym się w terapii rodzin na terenie domu pacjenta, zajmując się między innymi problematyką dziecka krzywdzonego, funkcjonującego w tzw. rodzinie wieloproblemowej. Współtworzyła Krakowski Instytut Psychoterapii Stowarzyszenia Siemacha i prowadziła jego oddział w Nowej Hucie, który był nastawiony na pracę z rodzinami dysfunkcjonalnymi, zagrożonymi marginalizacją. Założyła i koordynowała pracą Centrum Psychoterapii w Krakowie.

➡️ Jako superwizorka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Psychologicznego prowadzi superwizje indywidualne i zespołów, szkolenia z zakresu psychologii klinicznej i psychoterapii, między innymi w ramach Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Marii Orwid oraz Szkoły Psychoterapii Dialog, a także zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie SWPS.

Należy do zespołu redakcyjnego pisma „Psychoterapia” SNP PTP w którym prezentuje sylwetki psychoterapeutów. Interesuje ją problematyka profesjonalnego rozwoju, a także wypalenia zawodowego psychoterapeutów.

➡️ Inne szkolenia prowadzącej na platformie dialoteka.pl: