CZEGO WARTO NAUCZYĆ SIĘ OD TERAPEUTÓW SYSTEMOWYCH? SZKOLENIE DLA PSYCHOLOGÓW I PSYCHOTERAPEUTÓW

Poznaj jeden z głównych nurtów psychoterapii, dowiedz się czym się wyróżnia i jakie są najważniejsze założenia i praktyka pracy w nurcie systemowym. 

Podczas szkolenia dowiesz się, jak z perspektywy systemowej wygląda rozumienie i praca z jednostkami, rodzinami oraz grupami. 

Dzięki szkoleniu lepiej poznasz i zrozumiesz nurt psychoterapii systemowej, będziesz wiedzieć czy i kiedy kierować pacjenta na ten nurt terapii, zainspirujesz się najmocniejszymi jej stronami do pracy własnej z pacjentami niezależnie od nurtu, w którym pracujesz.

Perspektywa systemowa jest pewnym sposobem rozumienia funkcjonowania człowieka w systemie, w którym żyje, a także problemu, który wnosi do terapii. Jest też szczególnym sposobem prowadzenia terapii polegającym na szukaniu wraz z osobami, które przyszły po pomoc w sytuacji trudnej, takiego jej rozumienia, aby wniosło to istotną zmianę w system. Terapia systemowa to sztuka zadawania pytań ułatwiających zobaczenie sytuacji w innym świetle. Terapeuta stawia hipotezy, ale jest gotowy je porzucać. W trakcie terapii dochodzi do dekonstrukcji wzorców na różnych poziomach: poznawczym, emocjonalnym, behawioralnym.


CZEGO DOWIESZ SIĘ PODCZAS SZKOLENIA:

✔ Jakie są podstawowe założenia psychoterapii systemowej?

✔ Jak wygląda psychoterapia w nurcie systemowym oraz czym się wyróżnia na tle innych nurtów?

✔ Jaka jest perspektywa systemowa na pracę z jednostkami, rodzinami oraz grupami?

✔ Jaki wpływ ma kontekst rodzinny oraz historyczny na problemy i trudności, które zgłaszają pacjenci?

✔ W jaki sposób nurt systemowy rozumie i pracuje z oporem u pacjenta?

✔ W jaki sposób dopasowywać się jako terapeuta do zmieniającego się kontekstu społecznego rozumienia, czym jest rodzina?

✔ W jaki sposób dopasowywać się jako terapeuta do zmian kulturowych, jakie zachodzą?

✔ Jak wygląda psychoterapia systemowa poza gabinetem: w domu, pracy, grupie społecznej?

✔ Poznasz praktyczne przykłady z pracy klinicznej.


DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE?

Do studentów psychologii i innych osób rozważających szkolenie w nurcie psychoterapii systemowej, które chcą lepiej poznać ten nurt. Do psychoterapeutów pozostałych nurtów chcących poszerzać swoje horyzonty terapeutyczne oraz inspirować się do pracy własnej z pacjentami poprzez poznawanie najsilniejszych stron innych nurtów psychoterapii. Do psychoterapeutów pozostałych nurtów chcących dobrze orientować się w krajobrazie psychoterapeutycznym i dostępnych nurtów leczenia, by mogli kierować w razie potrzeby swoich pacjentów na najbardziej odpowiednie dla nich formy pracy terapeutycznej. 


Czy po zakupieniu szkolenia mogę otrzymać certyfikat potwierdzający wzięcie udziału w szkoleniu?

Szkolenia organizowane przez Szkołę Psychoterapii Dialog są certyfikowane. Certyfikat uczestnictwa może otrzymać także osoba, która nie brała udziału w danym szkoleniu na żywo, a korzystała z nagrania zamieszczonego na platformie www.dialoteka.pl

Aby dowiedzieć się jak uzyskać certyfikat z wykupionego szkolenia przejdź TUTAJ.


UWAGA: Dostęp do każdego wykupionego szkolenia jest aktywny przez 90 dni od daty zakupu.

Wanda Szaszkiewicz


Psycholożka kliniczna z długoletnim stażem pracy jako psychoterapeutka i terapeutka par i rodzin.

Pracowała w Zespole Leczenia Domowego Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie specjalizującym się w terapii rodzin na terenie domu pacjenta, zajmując się między innymi problematyką dziecka krzywdzonego, funkcjonującego w tzw. rodzinie wieloproblemowej. Współtworzyła Krakowski Instytut Psychoterapii Stowarzyszenia Siemacha i prowadziła jego oddział w Nowej Hucie, który był nastawiony na pracę z rodzinami dysfunkcjonalnymi, zagrożonymi marginalizacją. Założyła i koordynowała pracą Centrum Psychoterapii w Krakowie. Jako superwizorka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Psychologicznego prowadzi superwizje indywidualne i zespołów, szkolenia z zakresu psychologii klinicznej i psychoterapii, między innymi w ramach Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Marii Orwid oraz Szkoły Psychoterapii Dialog, a także zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie SWPS.

Należy do zespołu redakcyjnego pisma „Psychoterapia” SNP PTP w którym prezentuje sylwetki psychoterapeutów. Interesuje ją problematyka profesjonalnego rozwoju, a także wypalenia zawodowego psychoterapeutów.

OPINIE UCZESTNIKÓW

Małgorzata
Rewelacyjny przystępny sposób ukazania tego nurtu terapeutycznego, i oczywiście przykłady z praktyki świetne. Dziękuję.

Zobacz inne nasze szkolenia:

Sprawdź ofertę subskrypcji naszych szkoleń:

139 PLN

miesięcznie

dostęp do wszystkich nadchodzących szkoleń organizowanych przez Szkołę Psychoterapii DIALOG (min. 36 szkoleń rocznie)

Bezterminowy dostęp do nagrań ze szkoleń, których premiera odbyła się od momentu uruchomienia Twojej subskrypcji. Nagrania ze szkoleń udostępniamy Ci na cały czas trwania Twojej subskrypcji

certyfikaty ze szkoleń w których uczestniczyłeś/aś


UWAGA! Dołącz do subskrypcji już teraz i zobacz, co otrzymasz na start!

Tylko teraz nowi Subskrybenci dodatkowo otrzymają dostęp do kursów z Biblioteki Szkoleń, które odbyły się od grudnia 2022 roku aż do teraz. Sprawdź, które kursy trafią na Twoje konto, jeśli dołączysz do subskrypcji (począwszy od szkolenia z prof. Bogdanem de Barbaro z 6 grudnia 2022 roku): https://www.dialoteka.pl/lp/wszystkie-dostepne-szkolenia