➡️ Psycholożka kliniczna z długoletnim stażem pracy jako psychoterapeutka i terapeutka par i rodzin.

➡️ Pracowała w Zespole Leczenia Domowego Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie specjalizującym się w terapii rodzin na terenie domu pacjenta, zajmując się między innymi problematyką dziecka krzywdzonego, funkcjonującego w tzw. rodzinie wieloproblemowej. Współtworzyła Krakowski Instytut Psychoterapii Stowarzyszenia Siemacha i prowadziła jego oddział w Nowej Hucie, który był nastawiony na pracę z rodzinami dysfunkcjonalnymi, zagrożonymi marginalizacją. Założyła i koordynowała pracą Centrum Psychoterapii w Krakowie.

➡️ Jako superwizorka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Psychologicznego prowadzi superwizje indywidualne i zespołów, szkolenia z zakresu psychologii klinicznej i psychoterapii, między innymi w ramach Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Marii Orwid oraz Szkoły Psychoterapii Dialog, a także zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie SWPS.

▶ Należy do zespołu redakcyjnego pisma „Psychoterapia” SNP PTP w którym prezentuje sylwetki psychoterapeutów. Interesuje ją problematyka profesjonalnego rozwoju, a także wypalenia zawodowego psychoterapeutów.