PROFIL EKSPERTA

prof. Zbigniew Lew Starowicz

lekarz psychiatra, psychoterapeuta i seksuolog, nauczyciel akademicki, profesor nauk medycznych, prezes Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego

ZOBACZ SZKOLENIA PROWADZĄCEGO:

WIĘCEJ O EKSPERCIE:

  • Absolwent Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi (1966). W 1981 roku obronił pracę doktorską, w 1986 habilitował się, w 1995 roku uzyskał tytuł profesora Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.
  • Od 1999 przez dwie kolejne kadencje pełnił funkcje Dziekana Wydziału Rehabilitacji, ponadto jest Kierownikiem Katedry Psychospołecznych Podstaw Rehabilitacji.
  • Kierownik naukowy i wykładowca na kursach specjalizacyjnych dla lekarzy z seksuologii i psychiatrii w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego.
  • Kierownik Zakładu Seksuologii Medycznej i Psychoterapii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Szpitalu im. Orłowskiego w Warszawie.
  • Od 1994 roku pełni funkcję Konsultanta Krajowego z zakresu seksuologii.
  • Jest autorem lub współautorem kilkuset prac naukowych i popularnonaukowych poświęconych problematyce współczesnej seksuologii i psychiatrii.