PROFIL EKSPERTKI

Marzena Joanna Wawerska-Kus

Pedagog, certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnienia i współuzależnienia

ZOBACZ SZKOLENIA PROWADZĄCEJ:

WIĘCEJ O EKSPERTCE:

  • Pedagog – absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego (dyplom z wyróżnieniem, praca magisterska z zakresu andragogiki).
  • Certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnienia i współuzależnienia (certyfikat uzyskany w 2003 roku).
  • Absolwentka Szkoły Psychoterapii Ośrodka „Intra”, superwizorka PARPA i RSPU (od 2012), obecnie KCPU;
  • Członkini Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnienia i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej.
  • Była kierownikiem merytorycznym i wykładowczynią Studium Terapii Uzależnień w Broku i w Pszczynie („Błękitny Krzyż w Polsce”).
  • Posiada bogate doświadczenie zawodowe w pracy z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi i DDA (Poradnia „Petra” w Warszawie, Przychodnia Leczenia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Solec 30 a w Warszawie, Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta, oddział Warszawa oraz Stowarzyszenie „Rodzina i Trzeźwość”).
  • Od sierpnia 2004 do października 2013 roku kierowała Poradnią Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w warszawskiej dzielnicy Włochy, gdzie m.in. prowadziła terapię grupową DDA według autorskiego programu.
  • Superwizuje placówki zajmujące się terapią osób uzależnionych i ich rodzin, prowadzi superwizję szkoleniową dla osób przygotowujących się do egzaminu certyfikacyjnego PARPA i KCPU.
  •  Autorka licznych publikacji dotyczących praktyki pracy psychoterapeutycznej. Prowadzi psychoterapię osób dorosłych w nurcie integratywnym zakorzenionym w podejściu humanistycznym (www.step.edu.pl).