PROFIL EKSPERTKI

Marsha M. Linehan

ZOBACZ SZKOLENIA PROWADZĄCEJ:

WIĘCEJ O EKSPERTCE:

▶ PhD, ABPP, jest twórczynią dialektycznej terapii behawioralnej (DBT), profesorem na wydziałach psychologii oraz psychiatrii i nauk behawioralnych Uniwersytetu Waszyngtońskiego, a także dyrektorem Behavioral Research and Therapy Clinics – ośrodka badań klinicznych działającego przy tym uniwersytecie. 

▶ Zajmuje także stanowiska kierownika badań i dyrektora Suicidal Behaviors Research Clinic, programu badawczego związanego z oceną metod leczenia zachowań samobójczych.

▶ Ma stałą praktykę kliniczną, a jednocześnie prowadzi superwizje i szkolenia dla specjalistów z dziedziny zdrowia psychicznego w Stanach Zjednoczonych i Europie.