Jak wspierać dzieci w eksploracji swoich zainteresowań i pasji poprzez arteterapię?

- sesje treningowe mające na celu wspieranie dzieci w ułatwieniu im wyboru ścieżki kariery zawodowej na późniejszych etapach życia

Prowadzące: Natalya A. Lindo, Peggy Ceballos

Rozpocznij podróż swoich nastoletnich klientów po ścieżkach rozwoju kariery z CACCI, kreatywnym, opartym na zabawie programem szkolenia grupowego, zaprojektowanym, aby pomóc nastolatkom rozwijać samoświadomość i świadomość umiejętności.

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ocena: 5/5

Obejrzyj całe szkolenie:

🕐 Czas trwania: 2:11:56

🗓 Data premiery: 2021

🌎 Kraj produkcji: USA

💬 Wersja językowa: polskie napisy

Jak wspierać dzieci w eksploracji swoich zainteresowań i pasji poprzez arteterapię?

- sesje treningowe mające na celu wspieranie dzieci w ułatwieniu im wyboru ścieżki kariery zawodowej na późniejszych etapach życia


Doradcy pracujący z młodzieżą nad ich przyszłą "karierą" potrzebują elastycznego połączenia umiejętności werbalnych i ekspresyjnych, potrzebnych tu i teraz, które zapewnia ten film szkoleniowy CACCI. Każda z sesji CACCI ma określony temat i cel, które razem pomogą ci zaprojektować własną, dedykowaną młodzieży interwencję zorientowaną na karierę.

Podczas sesji pierwszej moderator inicjuje wprowadzenie do grupy i pomaga uczestnikom zorientować się w procesie grupowym.

Celem sesji drugiej, "Co lubię robić: Odkrywanie zainteresowań" jest ułatwienie odkrywania zainteresowań, które są kluczowymi wskaźnikami przydatności zawodowej. Pomaga to zidentyfikować rodzaje działań i środowisk, które mogą być interesujące dla uczestników.

W sesji trzeciej uwaga skupia się na ulubionych historiach. Ulubiona historia lub film zapewnia znajomość i komfort. Uczestnicy wyobrażają sobie siebie w tej historii lub identyfikują się z głównym bohaterem. Uczestnik może również postrzegać historię głównego bohatera i jego decyzje jako możliwe rozwiązania własnych problemów lub konkretne odpowiedzi na pytania związane z nauką lub karierą.

Porady uczestników dla samych siebie stanowią słowa mądrości, które stosują podczas trudności lub w okresach przejściowych i są przedmiotem czwartej sesji "Moje ulubione powiedzenie: Rady dla siebie". Stanowi ona odpowiedź na pytania, których uczestnicy bywają wcześniej nieświadomi i oferuje strategię radzenia sobie z problemem, czy to związanym z życiem w ogóle, czy konkretnie z rozwojem akademickim lub zawodowym.

Często określenie wzoru do naśladowania jest pierwszą decyzją zawodową, jaką podejmuje dana osoba. Sesja piąta bada bohaterów uczestników. Bohater reprezentuje kogoś, kogo uczestnik podziwia lub chciałby nim być, a wzór do naśladowania ma również cechy, które uczestnicy widzą w sobie. Opis bohatera przez uczestnika naprawdę opisuje jego koncepcję siebie, kluczowy element rozwoju tożsamości zawodowej.

Sesja szósta opiera się na adlerowskiej technice wczesnych wspomnień. Celem tej sesji jest zrozumienie, w jaki sposób uczestnik postrzega dany problem lub konkretną karierę czy zagadnienie akademickie. Nawet w młodym wieku dzieci zaczynają rozwijać unikalne sposoby radzenia sobie z pytaniami lub wyzwaniami w oparciu o ich postrzeganie doświadczeń życiowych.

Aby zakończyć szkolenie, ostatnia sesja grupowa ułatwia zamknięcie i obejmuje ćwiczenie z piaskownicą. Podobnie jak w sesji CACCI 1, moderator pozwala uczestnikom opisać ich indywidualne tace z piaskiem i wykorzystuje umiejętności refleksyjne, aby pomóc im przetworzyć ich doświadczenia.

W sesjach grupowych można zobaczyć, jak moderator umiejętnie i zabawnie prowadzi dzieci przez ekspresyjne działania, które mają im pomóc:

  • poznać się nawzajem, przedstawiając swoje światy za pomocą tac z piaskiem,
  • odkrywać swoje zainteresowania, omawiając je i rysując
  • wyobrażać sobie siebie jako głównego bohatera w historiach związanych z rozwiązywaniem problemów
  • tworzyć słowa mądrości, które mogą zastosować w trudnych chwilach
  • opisać swoją samoocenę, omawiając bohatera lub wzór do naśladowania
  • wyjaśnić swoje obawy i problemy, dzieląc się najwcześniejszymi wspomnieniami

Dołącz do nas, weź kilka kredek i trochę gliny i dowiedz się, jak wprowadzić swoich młodych klientów na ścieżkę samoświadomości i kierunku kariery.


Wszystkie szkolenia są certyfikowane i objęte patronatem merytorycznym
Szkoły Psychoterapii Dialog.

Sprawdź, jak otrzymać certyfikat potwierdzający wzięcie udziału w szkoleniu:

Kliknij tutaj

Recenzje Użytkowników

Natalya A. Lindo

▶ Dr Natalya A. Lindo, certyfikowana przez CCPT-S oraz CPRT-S, jest profesorem nadzwyczajnym i kierownikiem katedry na University of North Texas z ponad piętnastoletnim doświadczeniem jako badacz i klinicysta ze specjalistycznym szkoleniem w zakresie pracy z dziećmi, rodzinami oraz różnorodnymi i zagrożonymi populacjami. Główne obszary badawcze dr Lindo to terapia zabaw w szkole, terapia relacji dziecko-rodzic (CPRT), budowanie relacji nauczyciel-dziecko i rozwój kariery w ciągu całego życia. Zgodnie z tym programem badawczym dr Lindo regularnie prowadzi projekty badawcze w szkołach publicznych związane z terapią relacji dziecko-rodzic i budowaniem relacji nauczyciel-dziecko. Ostatnio dr Lindo opracowała wywiad dotyczący budowania kariery dzieci i młodzieży, mający na celu poprawę samoakceptacji, tożsamości zawodowej i zdolności adaptacji zawodowej. Koncentrując się na budowaniu potencjału, dr Lindo współpracuje z administratorami i doradcami szkolnymi w celu opracowania ogólnoszkolnych inicjatyw w zakresie zdrowia psychicznego skierowanych do dzieci zagrożonych niepowodzeniami szkolnymi.

Peggy Ceballos

▶ Dr Peggy Ceballos, certyfikowana przez CCPT-S oraz CPRT-S, jest profesorem nadzwyczajnym na University of North Texas. Ma doświadczenie kliniczne jako doradca szkolny i doradca społeczny pracujący głównie z dziećmi i młodzieżą. Program badawczy dr Ceballos koncentruje się na terapii zabawą reagującej kulturowo, interwencjach szkoleniowych dla rodziców i nauczycieli opartych na informacjach kulturowych oraz innych kwestiach związanych z wielokulturowością i sprawiedliwością społeczną. Jest byłym prezesem International Counseling Honor Society, Chi Sigma Iota, przeprowadziła liczne profesjonalne prezentacje i otrzymała 11 nagród zawodowych.