CO KAŻDY TERAPEUTA POWINIEN WIEDZIEĆ

O PSYCHODRAMIE? SZKOLENIE DLA PSYCHOLOGÓW

I PSYCHOTERAPEUTÓW

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ocena: 4,9/5

"Spotkanie bezcenne. Prowadząca pełna entuzjazmu i doświadczenia, które rewelacyjnie przekazała podczas szkolenia. Wiele ważnych kwestii zostało tu wyjaśnionych i wątpliwości rozwianych. Dużo pasji w podejściu do tematu."

Czas trwania 3:01:28

Praktyczne szkolenie, na którym dowiesz się, jakie narzędzie są używane podczas pracy psychodramatycznej,


NA SZKOLENIU:

✔️ Poszerzysz swoje horyzonty psychoterapeutyczne, będziesz wiedział/a jak w praktyce wygląda praca metodą psychodramy oraz jak i kiedy kierować swoich pacjentów na psychodramę.

✔️ Dowiesz się jakie narzędzie są używane podczas pracy psychodramatycznej, i może zainspiruje Cię to do głębszego zapoznania się z pracą tą metodą.

✔️ Dowiesz się, co możesz zrobić aby kształcić się w metodzie pracy psychodramą.

✔️ Poznasz podstawy teoretyczne psychodramy.


CZEGO DOWIESZ SIĘ PODCZAS SZKOLENIA:

✔️ Jaka jest praktyczna struktura pracy w psychodramie?

✔️ Jak psychodrama wykorzystuje spontaniczność i kreatywność aby pomóc pacjentom wyjść z ich schematów?

✔️ Propozycje drobnych ćwiczeń (samemu ze sobą) podczas szkolenia, ponieważ psychodrama jest przede wszystkim doświadczaniem.

✔️ Jakie są główne założenia psychodramy - praca z ciałem, uczuciami, myślami i duchowością?

✔️ Jakie są najistotniejsze elementy psychodramy: rozgrzewka, scena, budowa sceny, znaczenie ról, zamiana ról, Alterego, Poszerzona Rzeczywistość, symbole w pracy psychodramatycznej i inne

✔️ Jaka jest historia powstania psychodramy?


Poznaj czym jest i jakie ma zastosowanie psychodrama, która jest jedną z najbardziej kreatywnych i twórczych metod pracy psychoterapeutycznej.

Podczas szkolenia będziesz miał/a okazję dowiedzieć się jak w praktyce wygląda praca metodą psychodramy oraz poznasz podstawowe założenia i techniki pracy, które mogą zainspirować Cię do pogłębienia wiedzy na temat pracy tą metodą.

Psychodrama to metoda pracy grupowej, którą stworzył Jacob Leavy Moreno, a następnie rozwijał wraz ze swoją żoną Zerką Moreno. Kolejne pokolenia psychodramatystów dokładały i nadal dokładają do tej metody merytoryczne, oparte o badania naukowe i twórcze inspiracje. Psychodrama to rodzaj pracy, podczas której zaangażowane są wszystkie obszary funkcjonowania człowieka: obszar fizyczny – ciało, obszar emocjonalny – uczucia, przeżycia, obszar racjonalny – myśli, refleksje, rozumienie oraz obszar duchowości (szeroko rozumianej). W pracy grupy dochodzi do głębokiego i autentycznego SPOTKANIA członków grupy, które samo w sobie ma aspekt leczniczy.

W psychodramie „wchodzimy” bezpośrednio w sytuację ważną dla danej osoby, a nie tylko o niej opowiadamy. Jesteśmy w danym zdarzeniu, a nie referujemy je z dystansu. Psychodrama pozwala na odegranie sytuacji z różnych czasoprzestrzeni, zarówno z przeszłości, teraźniejszości, jak i przyszłości w zależności od potrzeb i celów. W trakcie pracy psychodramatycznej na scenie, może dojść do wyrażenia stłumionych emocji, scen reparacji, orasz szeroko rozumianego katharsis.

Psychodrama to także metoda, której leczącym aspektem jest spontaniczność, a co za tym idzie kreatywność, ujawniające się najczęściej w swobodnej zabawie. Śmiech i zabawa są nieodłącznym - leczącym elementem psychodramy, choć jak się okazuje, często wcale niełatwym. W psychodramie dużo się dzieje, jest dużo róznego rodzaju aktywności, które następnie są wspólnie przez grupę opracowywane i rozumiane.


DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE?

➡️ Dołącz do szkolenia, jeśli jesteś psychologiem lub psychoterapeutą niezależnie od nurtu i chcesz lepiej poznać podstawowe założenia pracy metodą psychodramą.

➡️ W szkoleniu możesz uczestniczyć też jako student psychologii lub osoba zainteresowana nurtem pracy psychoterapeutycznej jakim jest psychodrama.

UWAGA: Dostęp do każdego wykupionego szkolenia jest aktywny przez 90 dni od daty zakupu.

Wszystkie szkolenia są certyfikowane i objęte patronatem merytorycznym
Szkoły Psychoterapii Dialog.

Sprawdź, jak otrzymać certyfikat potwierdzający wzięcie udziału w szkoleniu:

Kliknij tutaj

Recenzje Użytkowników:

dr n. med. Marta Maryl


➡️ Certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego; terapeutka, trenerka psychodramy przy Polskim Instytucie Psychodramy.

➡️ Prowadzi praktykę własną, wykłada na kursach psychoterapii, prowadzi grupy terapii własnej metodą psychodramy.

➡️ Na platformie dialoteka.pl prowadziła lub współprowadziła szkolenia: