Terapia grupowa uzależnień: jak zapobiegać nawrotom, wykorzystując interpersonalną siłę grupy

Prowadzący: Devin Ashwood & Tim Leighton

Terapia grupowa jest skuteczną i powszechnie stosowaną metodą w programach zdrowienia, jednak liderom grup brakuje spójnych i skutecznych ram klinicznych. To nagranie pokaże Ci, jak wykorzystać interpersonalną siłę grupy, aby skutecznie pracować z klientami zmagającymi się z uzależnieniami.

Obejrzyj całe szkolenie:

🕐 Czas trwania: 01:23:04

🗓 Data premiery: 2016

🌎 Kraj produkcji: USA

💬 Wersja językowa: polskie napisy

Terapia grupowa uzależnień: jak zapobiegać nawrotom, wykorzystując interpersonalną siłę grupy


Tim Leighton i jego brytyjski zespół ekspertów ds. uzależnień demonstrują kluczowe elementy tego modelu opartego na doświadczeniu w warunkach ambulatoryjnych. Jeśli pracujesz z klientami w fazie rekonwalescencji — lub jeśli po prostu lubisz pracę w grupie — ten film wyposaży cię w szereg umiejętności niezbędnych do prowadzenia skutecznej pracy z grupą w terapii interpersonalnej.

Czerpiąc z pionierskich prac Irvina Yaloma i Philipa Floresa, interpersonalna terapia grupowa wspiera zdolność klienta do utrzymywania zdrowych relacji. Opierając się na założeniu, że uzależniające zachowania osłabiają relacje, ten model zdrowienia pomaga członkom w zdobywaniu umiejętności interpersonalnych w czasie rzeczywistym. Zobaczysz te teorie w praktyce, w miarę jak członkowie stopniowo pogłębiają swoją zdolność do dzielenia się swoimi historiami, dawania i otrzymywania empatii oraz pokonywania podziałów. 

W nagraniu zamieszczono też komentarz, w którym omówiono ważne koncepcje i odnotowano kluczowe punkty zwrotne w poszczególnych częściach wideo.

„Ten wspaniały film przedstawia wysoce kompetentnych terapeutów grupowych w połączeniu z przejrzystymi wyjaśnieniami zarówno teorii, jak i techniki. Będziesz świadkiem, jak prowadzący grupę ujarzmiają siłę grupy, wielokrotnie skupiając uwagę na tym, w jaki sposób członkowie odnoszą się do siebie, co jest kluczową umiejętnością, by skutecznie prowadzić grupy. Gorąco polecam ten film każdemu terapeucie zainteresowanemu opanowaniem sztuki terapii grupowej, niezależnie od tego, z jakimi grupami pacjentów pracuje.” Irvin Yalom, autor książki Psychoterapia grupowa - teoria i praktyka.


Oglądając ten film:

  • Poznasz podstawy interpersonalnej terapii grupowej i ich zastosowanie w przypadku klientów przechodzących rekonwalescencję.
  • Zrozumiesz, jak przeprowadzić grupę przez proces oparty na doświadczeniu, jednocześnie wspierając autonomię klienta.
  • Zdobędziesz narzędzia do pracy z oporem klienta i wymagającą informacją zwrotną.
Wszystkie szkolenia są certyfikowane i objęte patronatem merytorycznym
Szkoły Psychoterapii Dialog.

Sprawdź, jak otrzymać certyfikat potwierdzający wzięcie udziału w szkoleniu:

Kliknij tutaj

Recenzje Użytkowników

Tim Leighton

▶ Jest dyrektorem ds. edukacji zawodowej i badań w Action on Addiction. Zajmuje się problematyką uzależnień od 1985 roku jako doradca, psychoterapeuta, badacz, nauczyciel i dyrektor organizacji charytatywnej. Jest członkiem Zespołu Liderów Action on Addiction.

Tim Leighton jest zarejestrowanym w United Kingdom Council for Psychotherapy psychoterapeutą analizy poznawczej od 1994 roku, a także trenerem i superwizorem akredytowanym przez ACAT. Zasiadał w różnych komisjach eksperckich zwołanych m.in przez ACMD - Komitet Doradczy ds. Nadużywania Narkotyków oraz był członkiem grupy NICE opracowującej wytyczne dotyczące interwencji psychospołecznych dla dorosłych osób nadużywających narkotyków.

Zaprojektował, współtworzył i prowadził studia z poradnictwa uzależnień na Uniwersytecie w Bath, zainaugurowane w 2004 roku, i nadal wykłada na tych kursach. W latach 90. zaprojektował i prowadził studia podyplomowe z poradnictwa uzależnień w King's College London. Obecnie opracowuje nowe szkolenia kliniczne dla doradców ds. uzależnień.

Jego obecne zainteresowania badawcze obejmują poradnictwo uzależnień jako praktykę społeczną oraz mechanizmy zmiany programów leczenia.

Jego praca doktorska dotyczyła mechanizmów zmian w programach leczenia uzależnień i alkoholu.

Devin Ashwood

▶ Pracował w różnych placówkach zajmujących się nadużywaniem substancji psychoaktywnych, m.in. jako lider programu i wykładowca poradnictwa uzależnień w The Centre for Addiction Treatment Studies (CATS) oraz University of Bath.

Jego specjalnością są mindfulness, interpersonalna terapia grupowa oraz CBT. Uzyskał tytuł magistra w zakresie uważności na Uniwersytecie w Bangor i intensywnie pracował nad wychodzeniem z uzależnień jako terapeuta i nauczyciel, specjalizujący się w superwizji w zakresie zapobiegania nawrotom opartym na uważności oraz szkoleniu nauczycieli.

Obecnie pracuje jako dyrektor w ośrodku medytacyjnym Gaia House w Anglii.