Violet Oaklander

▶ Dr Violet Oaklander jest znana na całym świecie ze swojego unikalnego podejścia, łączącego terapię Gestalt i techniki ekspresyjne w pracy z dziećmi i młodzieżą. Otrzymała kilka nagród i jest autorką licznych artykułów, a także dwóch książek: klasycznego “Windows to Our Children: A Gestalt Therapy Approach to Children and Adolescents” oraz niedawno wydanej “Hidden Treasure: A Map to the Child's Inner Self”.