Tomasz Bilicki

➡️ Pedagog, psychoterapeuta (1. stopień referencyjny), certyfikowany interwent kryzysowy (University of Maryland), psychotraumatolog.

➡️ Ukończył psychologię motywacji na Uniwersytecie SWPS, psychotraumatologię na Uniwersytecie Gdańskim oraz kilkaset godzin szkoleń w zakresie wsparcia i terapii.

➡️ Absolwent amerykańskiego programu szkoleniowego ICISF w modelu indywidualnej i grupowej interwencji kryzysowej CISM, zalecanego przez ONZ. Szkolił się także na Uniwersytecie w Nowym Jorku, Utrechcie i Harvarda.

➡️ Pracuje pod superwizją dra Michała Jasińskiego, certyfikowanego nauczyciela Coherence Psychology Institute w Barcelonie. Prowadzi konsultacje dla młodzieży w łódzkim punkcie interwencji kryzysowej i w ośrodku opieki psychologiczno-psychoterapeutycznej (1. stopień referencyjny).

➡️ Jest związany z Inicjatywą Restart, w ramach której szkoli osoby chcące się uczyć wsparcia osób, w szczególności dzieci i młodzieży, z traumą i w kryzysie.