Tian Dayton

▶ Dr Tian Dayton przez dwie i pół dekady prezentowała psychodramę szerokiej publiczności w Stanach Zjednoczonych. Przez osiem lat uczyła psychodramy na Uniwersytecie Nowojorskim, a przez siedem była dyrektorką ds. rozwoju programu w Caron Treatment Center. Obecnie jest dyrektorką The New York Psychodrama Training Institute. Jest autorką wielu książek, w tym “The Living Stage: A Step-by-Step Guide to Psychodrama”, “Sociometry and Group Psychotherapy”, “The Drama Within: Psychodrama and Experiential Therapy” oraz “Emotional Sobriety: From Relationship Trauma to Resilience and Balance”.