➡️ Kierowniczka Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ. Certyfikowana superwizorka i specjalistka ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

➡️ Redaktorka naczelna dwumiesięcznika "Niebieska Linia", autorka wielu publikacji z zakresu tworzenia interdyscyplinarnych rozwiązań na rzecz zapobiegania zjawisku przemocy w rodzinie.

➡️ Członkini Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (2011-2020). Społeczna doradczyni Rzecznika Praw Dziecka (2010-2018).

➡️ Członkini Rady Kobiet przy Prezydencie m.st. Warszawa (od 2019 roku).