PROFIL EKSPERTA

prof. Tomasz Sobów

Specjalista psychiatra z wieloletnim doświadczeniem klinicznym i badawczym

ZOBACZ SZKOLENIA PROWADZĄCEGO:

WIĘCEJ O EKSPERCIE:

  • Do 2017 roku ordynator w Klinice Psychiatrii Wieku Podeszłego & Zaburzeń Psychotycznych, Centralnego Szpitala Klinicznego w Łodzi, do 2018 roku profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kierownik Zakładu Psychologii Lekarskiej.
  • Obecnie klinicysta w Centrum Terapii Dialog (Warszawa) i Neuropsychiatria s.c. (Łódź).
  • Posiada ponad 30-letnie doświadczenie w pracy z Pacjentami.
  • Autor ponad 180 doniesień naukowych, w tym 87 indeksowanych w bazie Pubmed (indeks Hirscha = 30). Redaktor Naczelny czasopisma „Psychiatria & Psychologia Kliniczna”.
  • Badacz w licznych badaniach klinicznych z zakresu otępień, depresji, schizofrenii i zaburzeń lękowych. Fan Kate Bush, Radiohead i licznych innych, żywych i nieżywych muzyków.