➡️ Terapeuta, trener i superwizor TSR (PSTTSR), certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień,

➡️ Kierownik Katedry Pedagogiki Resocjalizacyjnej na Wydziale Pedagogiki UKW w Bydgoszczy, członek European Brief Therapy Assocciation.

➡️ Autor książek, artykułów i opracowań dotyczących terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (m.in. “Terapia młodzieży z problemem narkotykowym. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach”, Toruń 2007; “Praca Socjalna. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach”, Toruń 2010; “Resocjalizacja młodzieży uzależnionej oparta na potencjałach. W poszukiwaniu rozwiązań instytucjonalnych”, Toruń 2016).

➡️ Założyciel i wieloletni kierownik (lata: 2002-2021) Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień – pierwszego w Polsce stacjonarnego ośrodka dla osób uzależnionych pracującego w oparciu o TSR.