➡️ Profesor psychiatrii, psychoterapeutka.

➡️ Superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Wieloletni kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz konsultant krajowy ministra zdrowia w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży.

➡️ Pierwszy kierownik merytoryczny Szkoły Psychoterapii Dialog (dawniej MABOR).

➡️ Autorka wielu publikacji naukowych, w tym podręcznika „Terapia Rodzin”, redaktor akademickiego podręcznika „Psychiatria dzieci i młodzieży” oraz wielu rozdziałów w podręcznikach psychiatrii.

➡️ Obecnie prowadzi psychoterapię w Warszawskim Ośrodkiem Psychoterapii i Psychiatrii, którym kieruje.