➡️ Specjalistka psycholog kliniczny.

➡️ Certyfikowana psychoterapeutka i superwizorka psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz certyfikowana psychoterapeutka European Association for Psychotherapy.

➡️ Profesor w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, UJ CM, kieruje pracą Pracowni Psychologii i Psychoterapii Systemowej CM Uj i Ambulatorium Terapii Rodzin Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

➡️ Autorka i współautorka ponad 100 publikacji, w tym prac monograficznych: "Relacje rodzinne w anoreksji i bulimii psychicznej", "Kultura, ciało, nie(jedzenie)". Członkini międzynarodowych towarzystw. m.in. American Family Therapy Academy i European Family Therapy Association. Współzałożycielka Sekcji Naukowej Terapii Rodzin PTP i jej była przewodnicząca. 

➡️ Członkini Zarządu Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP, była przewodnicząca Rady Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Prof. Marii Orwid. Założycielka Fundacji KONTEKST na rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin.

➡️ Kierowniczka szkolenia specjalistycznego w zakresie systemowej terapii rodzin oraz podstawowych umiejętności terapeutycznych dla lekarzy, psychologów, pedagogów, asystentów społecznych.

➡️ Współautorka programu i kierowniczka szkolenia całościowego przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty prowadzonego w latach 1999–2019 ramach Fundacji Krakowskiej Katedry Psychiatrii im. J.J. Haubenstocków oraz od 2018 roku w ramach Fundacji KONTEKST na rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin.

➡️ Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej, dydaktycznej i badawczej.