Natalie Rogers

▶ Dr Natalie Rogers, jest wybitną uczoną z wydziału konsultingu w Saybrook Graduate School, a wcześniej pracowała na wydziałach California Institute of Integral Studies i Institute of Transpersonal Psychology. W 1984 roku założyła Person-Centered Expressive Arts Therapy Institute i jego macierzystą organizację Resources for Creativity and Consciousness, w której uczestniczyła jako nauczycielka, trenerka, facylitatorka warsztatów, konsultantka i członkini zarządu aż do jej zamknięcia w 2005 roku.