➡️ Prawnik, psycholog, w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego na wydziale lekarskim UJ, absolwentka czteroletnich studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Absolwentka studiów podyplomowych na Wydziale Karnym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

➡️ Ukończyła szereg szkoleń prawniczych, a także jest autorką publikacji naukowych, min. na Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.

➡️ Realizuje szkolenia dla psychologów, psychoterapeutów, podmiotów leczniczych, stowarzyszeń i fundacji, min. dla Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR, Szpitala (Zakład Psychoterapii). Wykładowca akademicki prawa dla psychologów, prawa medycznego.

➡️ Pracowała jako prawnik oraz aplikant adwokacki w dużych Kancelariach Adwokackich oraz obsługując spółki i podmioty lecznicze ( min. Szpital Śląski w Cieszynie).

➡️ Prywatnie autorka książki podróżniczej.