➡️ Psycholog, certyfikowana terapeutka poznawczo-behawioralna European Association for Cognitive and Behavioural Therapies oraz certyfikowana Terapeutka Poznawczo – Behawioralna nr 129 Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej, trenerka motywacyjna, specjalistka public relations, do 2013 roku doktorantka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej na wydziale kulturoznawstwa, trener, dydaktyk, doradca zawodowy i osobisty, publicystka.

➡️ Autorka poradników psychologicznych. Specjalizuje się między innymi w treningach i terapii wspierającej osoby o zaniżonej samoocenie oraz w doradztwie zawodowym i szkoleniach psychologicznych dotyczących efektywności zawodowej. Pracuje w nurcie poznawczo – behawioralnym, prowadząc doradztwo zawodowe, treningi efektywności zawodowej, terapię grupową, terapię par, terapię rodzinną oraz psychoterapię indywidualną osób dorosłych, młodzieży i dzieci. Specjalizacja terapeutyczna: rozwój osobisty, doradztwo zawodowe (w tym doradztwo z zakresu kreowania wizerunku medialnego), mediacje i negocjacje, interwencja kryzysowa, zaburzenia nastroju, terapia par, uzależnienia, w tym uzależnienia niechemiczne.

➡️ Prowadzi warsztaty z zakresu rozwoju zawodowego, mediacji i negocjacji, psychologii biznesu, zarządzania zespołem, interwencji kryzysowej, terapii poznawczo – behawioralnej, psychoterapii zaburzeń seksualnych oraz terapii par.