PROFIL EKSPERTA

dr n. med. Władysław Sterna

Lekarz specjalista psychiatra, psychoterapeuta

ZOBACZ SZKOLENIA PROWADZĄCEGO:

WIĘCEJ O EKSPERCIE:

  • W 1994r. zdał egzamin na pierwszy stopień specjalizacji z psychiatrii. W 1997r. uzyskał tytuł specjalisty psychiatry (egzamin zdany z wyróżnieniem). W 1999r. obronił pracę doktorską na Akademii Medycznej w Poznaniu.
  • Odbył pełne szkolenie w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii afiliowanej przy SWPS w Warszawie.
  • W maju 2016r. otrzymał certyfikat terapeuty środowiskowego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
  • W październiku 2016r. zdał egzamin certyfikujący psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integracyjnej (nr 33).
  • W lutym 2017r. uzyskał tytuł psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (nr 783).
  • Pracuje w zawodzie od ponad 30 lat.
  • Podstawowe doświadczenie zawodowe zdobywał pracując na oddziale psychiatrycznym w Gorzowie Wlkp., przez 25 lat (ostatnie 17 lat jako ordynator).
  • W latach 1996-2012 utworzył i prowadziłem Zespół Leczenia Środowiskowego.
  • Zajmuje się leczeniem zaburzeń psychicznych i psychoterapią. W swojej pracy stara się sięgać po rozwiązania płynące z różnych kierunków myślenia psychoterapeutycznego odnoszącego się do teorii i technik terapeutycznych