➡️ Dr nauk humanistycznych w dziedzinie psychologii, psychoterapeuta, specjalista psychoterapii uzależnień.

➡️ Superwizor PARPA i KBPN, superwizor SFBT, adiunkt w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.