PROFIL EKSPERTA

dr Maciej Popławski

Psycholog, socjolog, doktor nauk społecznych

ZOBACZ SZKOLENIA PROWADZĄCEGO:

WIĘCEJ O EKSPERCIE:

  • Jest absolwentem psychologii i socjologii, doktorem nauk społecznych.
  • Ukończył całościowe szkolenie psychoterapeutyczne rekomendendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, a także szkolenie podstawowe i zaawansowane z terapii opartej na mentalizacji certyfikowane przez Anna Freud Center.
  • Posiada uprawnienia dyplomowanego psychoterapeuty pracy z procesem (PTPP, IAPOP). Jest również certyfikowanym psychoterapeutą Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (ECP).
  • Pracuje jako adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW, gdzie obronił pracę doktorską pt."Psychoterapia i Nowoczesność. Perspektywa socjologiczna".
  • Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz psychoterapię par.
  • Pracuje z osobami zmagającymi się ze stanami depresyjnymi i lękowymi, bezsennością, zaburzeniami odżywiania się, objawami psychosomatycznymi, traumą, żałobą, trudnościami w relacjach z ludźmi, w pracy oraz zainteresowanymi rozwojem osobistym.
  • Wspiera pary w rozwiązywaniu konfliktów, pogłębianiu komunikacji, radzeniu sobie z kryzysami, budowaniu więzi, rozumieniu własnych potrzeb oraz ich wyrażaniu.
  • Psychoterapią zajmuje się od 2006 roku. Na początku pracował w Centrum Rodziny i Praw Dziecka, a następnie przez kilka lat w Poradni Psychoterapii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
  • Prywatną praktykę terapeutyczną prowadzi od 2008 roku.
  • Jest również założycielem Forum Głębokiej Demokracji, organizacji zajmującej się rozwiązywaniem konfliktów, facylitacją oraz wspieraniem społeczności w obliczu kryzysu.