dr Lidia Zabłocka-Żytka

➡️ Specjalista psycholog kliniczny, dr nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego Instytutu Psychologii Stosowanej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz psychoterapeuta w Centrum Terapii Dialog.

➡️ Łączy pracę naukową z praktyką kliniczną. W obszarze naukowym interesuje się głównie psychologią zdrowia oraz promocją zdrowia psychicznego i psychoterapią.

➡️ Jako praktyk prowadzi terapię indywidualną i grupową dorosłych, wspiera osoby chorujące przewlekle somatycznie i ich rodziny.

➡️ Od 2014 roku wspiera imigrantów i uchodźców z Ukrainy.