PROFIL EKSPERTA

dr hab. n. med. Sławomir Murawiec

Specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP

ZOBACZ SZKOLENIA PROWADZĄCEGO:

WIĘCEJ O EKSPERCIE:

  • Specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP.
  • Od ponad 20 lat integruje obie te aktywności zawodowe, zajmując się tematem psychologicznych, subiektywnych i indywidulanych reakcji na leki stosowane w psychiatrii.
  • Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
  • Za publikacje łączące wiedzę psychoterapeutyczną z neurobiologią została mu przyznana nagroda im. Stefana Ledera (2014) Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego: "Za zasługi na polu psychoterapii w integrowaniu podejścia psychoanalitycznego z perspektywa neurobiologiczną oraz za umiejętność zaciekawienia psychoterapeutów mózgiem a neurofizjologów umysłem”.
  • Wśród publikacji poruszających temat stosowania leków w psychoterapii oraz psychologicznych aspektów działania leków psychotropowych znajdują się zarówno liczne opisy przypadków, jak i rozdziały w podręcznikach i monografiach, między innymi:

📚 Murawiec S.: Psychodynamiczna interpretacja działania leków psychotropowych. W: Murawiec S., Żechowski C. (red.): Od neurobiologii do psychoterapii. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2009. s.140-219.

📚 Murawiec S., Suszek H.: Psychologiczna interpretacja działania leków w obrębie psychoterapii. Rozdział 26. W.: Grzesiuk L., Suszek H. (red): Psychoterapia. Podręcznik akademicki. Pogranicza. Eneteia, Warszawa 2012: 615-632.

📚 Murawiec S., Wierzbiński P.: Farmakoterapia w psychiatrii ambulatoryjnej. Termedia, Poznań 2019.